កុំភ្លេចឆ្លើយសំនួរសំខាន់ៗចំនួន ១៣ នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ - Biz Khmer

កុំភ្លេចឆ្លើយសំនួរសំខាន់ៗចំនួន ១៣ នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ

ផ្សាយចេញ ៖ 22-Dec-2016 7:25 am

កុំភ្លេចឆ្លើយសំនួរសំខាន់ៗចំនួន ១៣ នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ

ប្រ​ភព៖​​ https://pixabay.com

ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងជំនួសដោយឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ២០១៧។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខជានិច្ច ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថា នៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ លោកអ្នកបានសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយ?

យ៉ាងណាក៏ដោយ សំនួរខាងលើនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ ពោលគឺនៅមានសំនួរជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧នេះ។ ខាងក្រោមនេះ ជាសំនួរសំខាន់ៗចំនួន ១៣ ដែលលោកអ្នកគួរសាកសួរខ្លួនឯងនៅពេលនេះ៖


១.តើមេរៀនសំខាន់ៗបំផុតណាខ្លះដែលអ្នកបានរៀនសូត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ?

២.តើឆ្នាំ ២០១៦ នេះ អ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរ ឬ អភិវឌ្ឍខ្លួនអ្វីខ្លះហើយ? ដោយរបៀបណា?

៣.តើអ្វីទៅជាអនុស្សាវរីយដ៏គួរឲ្យចងចាំបំផុតក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ?

៤.តើអ្វីទៅជារឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអ្នកបានជួបនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបានជួបរឿងបែបនោះ?

៥.តើអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលល្អបំផុតអ្នកសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ?

៦.តើអ្នកមានសោកស្តាយអ្វីទេនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ ? បើមាន តើនោះគឺជាអ្វី?

៧.តើអ្នកមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ?

៨.តើអ្វីទៅជាបំណងប្រាថ្នាដែលអ្នកចង់សម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ?

៩.តើអ្នកបានគិតរួចរាល់ហើយឬនៅថា តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នានោះ?

១០.តើមានសកម្មភាពណាខ្លះដែលអ្នកគិតថា អ្នកត្រូវឈប់ធ្វើវានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ? ហេតុអ្វី?

១១.តើអ្នកគិតថា អ្នកគួរមានសក្ដានុពលអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបានសមិទ្ធផលរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ?

១២.តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះផ្សេងពីនេះដើម្បីឲ្យឆ្នាំ ២០១៧ របស់អ្នក ល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ ២០១៦?

១៣.តើអ្នកចង់បានអ្វីខ្លះ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ?

សូមរកចម្លើយតាមសំនួរនីមួយៗ ទើបលោកអ្នកអាចរកឃើញផ្លូវដែលអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ៕


ប្រភព៖ inc

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared