​​សៀវភៅ​ស្ដី​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រ​​ល្អ​បំផុត​ ១៣​ក្បាល​សម្រាប់​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦​ - Biz Khmer

​​សៀវភៅ​ស្ដី​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រ​​ល្អ​បំផុត​ ១៣​ក្បាល​សម្រាប់​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦​

ផ្សាយចេញ ៖ 18-Dec-2016 10:40 am

រូប​តំណាង

ប្រ​ភព៖​​ http://freestocks.org/

ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ក្រុមអ្នកនិពន្ធបានចេញផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រមិនតិចក្បាលនោះទេ ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រល្អបំផុត ប្រហែលជាលោកអ្នកពិបាកជ្រើសរើសជាមិនខាន។ ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រ ១៣ក្បាលដែលលោកអ្នកគួរអាន ចងក្រងដោយគេហទំព័រ Business Insider៖


១) The Invention of Nature និពន្ធដោយលោក Andrea Wulf

២) The Reason for Flowers និពន្ធដោយលោក Stephen Buchmann

៣) The Diet Myth និពន្ធដោយលោក Tim Spector

៤) Black Hole និពន្ធដោយលោក Marcia Bartusiak

៥) How to Clone a Mammoth និពន្ធដោយលោក Beth Shapiro

៦) The Invaders និពន្ធដោយលោក Pat Shipman

៧) The Science of Mom និពន្ធដោយលោក Alice Callahan

៨) Lesser Beasts និពន្ធដោយលោក Mark Essig

៩) Do No Harmនិពន្ធដោយលោក Henry Marsh

១០) Infested និពន្ធដោយលោក Brooke Borel

១១) Rust និពន្ធដោយលោក Waldman

១២) Scientific Babelនិពន្ធដោយលោក Michael D. Gordin

១៣) A Beautiful Questionនិពន្ធដោយលោក Frank Wilczek៕

ដោយ៖ រតនៈវិភូ

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared