វេយ្យាករណ៍ (Grammar for Academic Writing Skills) គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេស​ការសរសេរភាសាអង់គ្លេសត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជំនាញមួយដែលពិបាកក្នុងជំនាញដទៃទៀតពីព្រោះការសរសេរគឺទាមទារឲ្យអ្នកមានគំនិត ចេះវាក្យស័ព្ទ និងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍រឹងមាំ ដែលខុសពីរជំនាញផ្សេងដែលមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការចេះវេយ្យាករណ៍ស្ទាត់ជំនាញ ក៏អ្នកអាចស្វែងយល់បាន។ ការសរសេរត្រូវការភាពសុក្រិត ត្រឹមត្រូវ ដោយអនុលោមតាមក្បូនវេយ្យាករណ៍ ដើម្បីបង្ហាញពីសារដែលអ្នកសរសេរចង់បង្ហាញដល់អ្នកអាន។​

លោក លង់ វណ្ណៈ អ្នកបកប្រែនៅ BizKhmer និងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស បាននិយាយ​ថា៖ «ដើម្បីសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ លុះត្រាតែអ្នកត្រូវចេះក្បូនវេយ្យាករណ៍ ជាពិសេសក្បួនវេយ្យាករណ៍ក្នុងការសរសេរតែម្ដង។ បើមិនចេះក្បួនវេយ្យាករណ៍ អ្នកសិក្សាពិបាកនឹងដឹងថាតើត្រូវសរសេរប្រយោគបែបណាឲ្យត្រឹមត្រូវ មានអត្ថន័យល្អឬអត់បាននោះទេ ពីព្រោះវេយ្យាករណ៍ប្រាប់អំពីក្បួនខ្នាតរបស់ភាសានេះតែម្ដង»។

Correcting, Proof, Paper, Correction, Correct, Mistake

លោក បានបន្ថែមទៀតថា អ្នកសិក្សាគួរសិក្សាឬស្រាវជ្រាវអំពីវេយ្យាករណ៍ក្នុងការសរសេរ (Grammar for ​Academic Writing Skills) ពីព្រោះវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសរសេរ ដោយភាគច្រើនគេសិក្សាអំពី Subject, Verb, Object, Complement, Sentence structures, Kinds of clauses, Adverb cluase, Adjective clause, Noun clasues ជាដើម ដែលវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នេះជាធាតុផ្សំសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលជួយអ្នកឲ្យមានសមត្ថភាពសរសេរបានល្អ។ នេះមិនមែនមានន័យថាវេយ្យាករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជាវេយ្យាករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ (Grammar in Use) ឬវេយ្យាករណ៍ផ្សេងទៀតមិនសំខាន់នោះទេ ប៉ុន្តែ វេយ្យាករណ៍ក្នុងការសរសេរ (Grammar for Academic Writing Skills) ប្រាប់អ្នកលម្អិតអំពីក្បួនខ្នាតនិងរបៀបសរសេរច្រើនជាង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសរសេររឹងមាំ។ 

លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ការសរសេរដែលល្អ ដែលទាក់ទាញ និងមានភាពត្រឹមត្រូវ និងច្នៃប្រឌិតគឺត្រូវគួបផ្សំការចេះវេយ្យាករណ៍ជាមួយនឹងការចេះប្រើប្រាស់វចនានុក្រមផងដែរ ដែលសំខាន់វចនានុក្រមដូចជា Oxford, Cambridge, Longman ជាដើម។ មានអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនដែលមិនទាន់ចេះអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វចនានុក្រុម ដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេ។

ដូចនេះហើយទើប យើងបានរៀបចំយ៉ាងពិសេសក្នុងវគ្គសិក្សាអនឡាញ «វេយ្យាករណ៍និងជំនាញសរសេរពិសេស» (Special Grammar and Writing Skills Course) សម្រាប់សិស្ស និស្សិត បុគ្គលិកដែលចង់បង្កើតសមត្ថភាពសរសេររបស់ខ្លួន និងជាពិសេសក្បួនវេយ្យាករណ៍បែបការសរសេរតែម្ដងដែលពិតជាសំខាន់ ខ្វះមិនបាន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរ ដែលវេយ្យាករណ៍ប្រភេទនេះមានតែថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះដែលគេសិក្សា។ 

? ? ? វគ្គសិក្សាថ្មី «វេយ្យាករណ៍និងជំនាញសរសេរពិសេស» (Special English Grammar and Writing Skills Course) គឺត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពិសេសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត បុគ្គលិកដែលចង់បង្កើតសមត្ថភាពសរសេររបស់ខ្លួន និងជាពិសេសក្បួនវេយ្យាករណ៍បែបការសរសេរតែម្ដងដែលពិតជាសំខាន់ខ្វះមិនបាន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរ។

?️?️?️តម្លៃ៖ ៧០$/ម្នាក់

ចុះឈ្មោះពេលនេះ៖ ៥០$/ម្នាក់ និងថែមកម្មវិធីវចនានុក្រមទូរស័ព្ទដៃ Oxford Advanced Learner’s Dictionary មួយ)

??? រយៈពេល៖ ៦ សប្ដាហ៍
? ? ? ថ្ងៃចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩
⏰⏰⏰ម៉ោងសិក្សា៖ ថ្ងៃចន្ទ-ព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង ៧៖៣០នាទី ដល់ ៨៖៣០នាទី (យប់)
???ការសិក្សា៖ ឡាយអនឡាញ

???បញ្ជាក់៖ ចំនួនសិស្សកំណត់១០នាក់

? ?? ខ្លឹមសារមេរៀននិងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនេះ៖
១) យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់វចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេសក្នុងការសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ|
២) រៀនពីរបៀបសរសេរភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស
៣) របៀបសរសេរភាសាអង់គ្លេសច្នៃប្រឌិត
៤) រៀនវិភាគវេយ្យាករណ៍ក្នុងអត្ថបទ
៥) បង្ហាញពីគន្លឹះនិងរបៀបសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងភាសាអង់គ្លេស
៥) ទទួលបានវិញ្ញបនប័ត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
៦) ផ្ដល់ជូននូវឯកសារ E-books និងកម្មវិធីកុំព្យូរទ័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Oxford, Cambridge (បើទិញក្នុង Play Store តម្លៃ ៣០ ៤០ដុល្លារ) ដែលជួយដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
៧) រៀនពីក្បួនវេយ្យាករណ៍ក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេស (Grammar for Writing)

Subjects and Objects
- Subjects
- Kinds of subjects
- Kinds of objects
Predicates
- Kinds of predicates
Compliments
- Kinds of complements
- infinitive & infinitive phrase
- gerund & gerund phrase
- Preposition & Prepositional phrase
Conjunction
- Kinds of conjunction
Kinds of Clauses
- Independent Clause/Main clause/ Principal Clause
- Dependent Clause/Sub Clause
Noun Clause
- That clause
- If/Whether clause
- Wh –Clause (Where, Why, What, How...)
Adjective Clause/ Relative Adjective Clause
- Relative Pronoun
- Position of Adjective Clause
- Kinds of Adjective Clause
- Restrictive and Non-restrictive Clause
- Reduced Adjective Clauses to Adjective phrases
Adverb Clause
- Kinds of Adverb Clause
- Adverb clause of time
- Adverb clause of place
- Adverb clause of manner
- Adverb clause of reason
- Adverb clause of purpose
- Adverb clause of condition
- Reduction of adverb clauses to modifying adverbial phrases
Sentence Structures
- Simple Sentence
- Compound Sentence
- Complex Sentence
- Compound Complex Sentence

☎️☎️☎️ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះ និងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម៖ 096 35 45 925

======================================

? ? ?Writing is one of the most formal ways of communication. Good writing skills allow you to communicate your message clearly and effectively. Writing is considered as one of the most difficult skills in English because it demands ideas, wide vocabulary, and good grammar structures, however. In writing, a dictionary plays a major role in how to write attractively, creatively, and correctly as well. Therefore, we would like to introduce a specially designed course “Special English Grammar and Writing Skills” to those who wish to enrich their English grammar and strengthen their writing skills.

???Duration: 6 Weeks
? ? ?Date: 15 July 2019
⏰⏰⏰Time: Mon-Thu (7:30-8:30pm)
? ? ? Language: Khmer
??? Venue: Live Online
??? Standard Fee: 70$
??? Early Bird: 50$ (with an Oxford Advanced Learner’s Dictionary app)

???Note: This course is conducted online. (10 limited seats)

? ? ? Course Contents and Benefits:

The learners will be able to:
1) Learn how to use dictionaries to support English writing;
2) Learn how to write Khmer into English;
3) Learn how to write English creatively and correctly;
4) Analyse grammar structures in a text;
5) Receive a certificate upon finishing the course;
6) Know some techniques on how to write English;
7) Get E-books, computer programs, and many mobile apps which are good for English learners;
8) Learn about grammar for academic writing skills which is the most important part leading to good writing.

Subjects and Objects
- Subjects
- Kinds of subjects
- Kinds of objects
Predicates
- Kinds of predicates
Compliments
- Kinds of complements
- infinitive & infinitive phrase
- gerund & gerund phrase
- Preposition & Prepositional phrase
Conjunction
- Kinds of conjunction
Kinds of Clauses
- Independent Clause/Main clause/ Principal Clause
- Dependent Clause/Sub Clause
Noun Clause
- That clause
- If/Whether clause
- Wh –Clause (Where, Why, What, How...)
Adjective Clause/ Relative Adjective Clause
- Relative Pronoun
- Position of Adjective Clause
- Kinds of Adjective Clause
- Restrictive and Non-restrictive Clause
- Reduced Adjective Clauses to Adjective phrases
Adverb Clause
- Kinds of Adverb Clause
- Adverb clause of time
- Adverb clause of place
- Adverb clause of manner
- Adverb clause of reason
- Adverb clause of purpose
- Adverb clause of condition
- Reduction of adverb clauses to modifying adverbial phrases
Sentence Structures
- Simple Sentence
- Compound Sentence
- Complex Sentence
- Compound Complex Sentence

More further info: 096 35 45 925

សូមទំនាក់ទំនង 096 35 45 925 ឬធ្វើការផ្ញើរសារចូលក្នុង Inbox ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៕