ជំនាញធ្វើទីផ្សារតាមហ្វេសប៊ុកសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញ​ការធ្វើទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា ហ្វេសប៊ុកជាដើមគឺកំពុងតែមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យទីផ្សារអនឡាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញហ្វេសប៊ុកនេះគឺត្រូវការគន្លឹះនិងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការកសាងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអោយលូតលាស់ផ្លែផ្កានិងជោគជ័យផងដែរ។

ប្រធានបទ៖ 

• ជំនាញធ្វើទីផ្សារតាមហ្វេសប៊ុកសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញ

គោលបំណង៖

• បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកគឺជាវេទិការធ្វើទីផ្សារតាមអនឡាញធំជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

• បង្កើតវិធីសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងផេកហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

• បង្កើន engagement នៃផេកហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកអោយបានច្រើន។

• របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Facebook Business Manager អោយមានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីជម្រុញអាជីវកម្មអនឡាញអោយរីកចម្រើន។

ខ្លឹមសារសំខាន់៖

• តើធ្វើការ live លក់ផលិតផលតាមហ្វេសប៊ុកដូចម្ដេចបានមានអ្នកចូលមើលច្រើន?

• តើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងបានល្អជាមួយនឹងអតិថិជន?

• អ្វីទៅជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងផេក Facebook Business Manager?

• ហេតុអ្វីបានជាអ្នកលក់អនឡាញគួរយល់ដឹងពីជំនាញនេះ?

• យុទ្ធសាស្ត្រកសាងផេកឱ្យឆាប់ល្បី 

• យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឱ្យផលិតផលរបស់អ្នកមានលក្ខខណៈខុសពីគេ

• ផលិតផលខ្លាំង ធ្វើទីផ្សារខ្លាំង លក់កើនឡើង 

• បង្កើតនិងបង្កើនសមាជិកនៃ group ហ្វេសប៊ុក

• ប្រឹក្សាយោបល់ការងារជាក់ស្ដែង

• អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង

នរណាគួរចូលរួមខ្លះ?

• អ្នកលក់អនឡាញគ្រប់ផលិតផលដែលកំពុងផ្តោតទៅលើការ Live 

• អ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញនៅពេលអនាគត

• អ្នកធ្វើទីផ្សារក្នុងវិស័យ e-commerce 

តម្លៃសិក្សា និងអត្ថប្រយោជន៍

• តម្លៃសិក្សា៖ ១២០ ដុល្លារ។ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា ២០១៩ តម្លៃសំបុត្រត្រឹមតែ ៧៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។ 

• រយៈពេល៖ ៧ម៉ោង 

• ទីកន្លែង និងកាលបរិច្ឆេទ៖ Diamond Twin Tower នៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី ២៧ តុលា ២០១៩ (៨:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ ល្ងាច)

អត្ថប្រយោជន៍៖

• សៀវភៅសិក្សា

• សិក្សាបណ្ដើរ អនុវត្តន៍បណ្ដើរ

• ចូលជាសមាជិក BizKhmer Academy ទទួលបានជំនាញថ្មីៗ ផ្នែកទីផ្សារ លក់អនឡាញ និងវគ្ជសិក្សាចំបាច់លើការធ្វើទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

Link សម្រាប់ចុះឈ្មោះ-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck_cvoSX1V9qimVbX_OE7uoWhg5jC2rhhvmG6dF8j9MPTaCA/viewform?usp=pp_url

ព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកលេខ ០១០ ២៤៣ ៣៤៤/ ០១០ ៥៣៩ ៦៣៩/  ០១៧ ៤៩៥ ៩៦០

 

Topic

• Facebook Marketing Skills for Online Sellers

 

Objectives

• Facebook is currently the largest marketing platform for online sellers

• Formulating effective strategies to manage your Facebook page efficiently

• Boosting Facebook engagement effectively

• Effective methods to use Facebook Business Manager to push your businesses to the top

 

Course Overview

• How to attract more targeted customers through Facebook Live Video effectively?

• How to nurture strong connections with your customers?

• What is Facebook Business Manager App?

• Why do online sellers must know these vital skills?

• Effective strategies to popularize your Facebook page

• Effective strategies to create unique products from your competitors

• Excellent Products, Strong Marketing, Sale Boosting

• Create and enlarge members of Facebook Group

• Actual business consultation

• Actual practice while training

 

Who should Attend?

• Online sellers who are highly depend on video live.

• Those who are considering in doing online businesses in the future.

• Marketeers in e-commerce sector.

 

Fee & Benefits

• Participating fee: $120.  Discounted to $75 only if registered before 20th  October

• Duration: 7 hours

• Location: Diamond Twin Tower at Koh Pich 

• Date: 27 Oct 19 (8:30 am - 4:30 pm)

Benefits:

• Free book

• Actual practice while studying

• Have a chance to become BizKhmer Academy member that have the opportunities to obtain new skills about marketing, online selling, and updated training courses about marketing and selling

Registration Link-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck_cvoSX1V9qimVbX_OE7uoWhg5jC2rhhvmG6dF8j9MPTaCA/viewform?usp=pp_url

For more information, contact us: 010 243 344/ 010 539 639/ 017 495 960

 

 

 

X
5s