វគ្គសិក្សាខ្លី ‹‹សិល្បៈសរសេរ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន›› សម្រាប់អ្នកកាន់ PR និង Marketing​ការសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារអាជីវកម្មគឺកំពុងតែមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកសាងអាជីវកម្មអោយមានសន្ទុះក្នុងទីផ្សារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះពិតជាអាចកសាងឈ្មោះម៉ាកយីហោរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នកអោយល្បីនិងមានអតិថិជនស្គាល់កាន់តែច្រើនថែមទៀតផង។ ដូចនេះហើយបានជាលោក យ៉ន សុភារិត ដែលជាស្ថាបនិក BizKhmer និង BizKhmer Media បានលើកយកមុខជំនាញមួយនេះនៃការសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមកចែករំឡែកក្នុងវគ្គសិក្សាខ្លីមួយដែលពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកាន់ PR និងខាងផ្នែកទីផ្សារ។


ប្រធានបទ៖ 

‹‹សិល្បៈសរសេរ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន›› សម្រាប់អ្នកកាន់ PR និង Marketing

គោលបំណង៖ 

+ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានគឺមានសារសំខាន់ក្នុងការធ្វើទីផ្សារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

+ យល់ដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសៗនៃការសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

+ របៀបសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព

+ យល់ដឹងពីជំហាននិងផែនការនៃការសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

+ យល់ដឹងពីគ្រោងឆ្អឹងសំខាន់នៃការសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

+ របៀបធ្ធើ Media Pitching ឬ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន

+ អនុវត្តន៍ផ្ទាល់

ខ្លឹមសារសំខាន់

+ អ្វីទៅជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន?

+ តើរចនាសម្ព័ន្ធនិងបែបបទនៃការសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមានលក្ខណៈបែបណា?

+ ហេតុអ្វីបានជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានអាចជួយជម្រុញអាជីវកម្មអោយស្ទុះឡើងបានយ៉ាងខ្លាំង?

+ តើសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានជួយជម្រុញម៉ាកយីហោអាជីវកម្មអោយលេចធ្លោក្នុងទីផ្សារតាមរយៈណា?

+ តើសរសេរសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដូចម្ដេចបានមានប្រសិទ្ធិភាព?

+ ហេតុអ្វីអ្នកកាន់ខាងផ្នែកទីផ្សារគួរយល់ដឹងនិងចេះជំនាញដ៍សំខាន់មួយនេះ?

+ តើអ្នកសរសេរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបែបណាទើបទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជន?

+ គ្រោងឆ្អឹង និងធាតុផ្សំ

+ របៀបទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន

+ ឧទាហរណ៍

+ ប្រឹក្សាយោបល់ការងារជាក់ស្ដែង

+ អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង

នរណាគួរចូលរួមខ្លះ? 

+ មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ (PR Officers) 

+ អ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ

+ អ្នកចាប់ជំនាញទីផ្សារ (Marketing Officer) 

តម្លៃសិក្សា និងអត្ថប្រយោជន៍

+ តម្លៃសិក្សា៖ ៧៤ ដុល្លារ។ ចុះឈ្មោះក្នុងថ្ងៃកម្មវិធី គឺ ១០០ ដុល្លារ 

+ រយៈពេល៖ ៧ ម៉ោង 

+ ទីកន្លែង និងកាលបរិច្ឆេទ៖ Diamond Twin Tower នៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆកា ២០១៩ (៨:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ ល្ងាច)

អត្ថប្រយោជន៍៖ 

+ សៀវភៅសិក្សា

+ សិក្សាបណ្ដើរ អនុវត្តន៍បណ្ដើរ

+ ចូលជាសមាជិក BizKhmer Academy ទទួលបានជំនាញថ្មីៗ ផ្នែកទីផ្សារ លក់អនឡាញ និងវគ្ជសិក្សាចំបាច់លើការធ្វើទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

ចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់៖ http://bit.ly/32ZOA4K

ព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកលេខ ០១០ ២៤៣ ៣៤៤/ ០១០ ៥៣៩ ៦៣៩/ ០១៧ ៤៩៥ ៩៦០

 

Topic

The Art of Writing Intriguing Press Release for PR and Marketing Officers

Objectives

+ Press release is very essential in marketing sector nowadays

+ Gaining insights about unique characteristics of writing press release.

+ Know how to write press release effectively

+ Know the step-by-step action plan of writing press release

+ Understand the correct structure of press release

+ Understand how to formulate media pitching and communicate with public relation officers

Course Overview

+ What is press release?

+ What are the organizational structure and correct steps to write press release?

+ How can press release help boost business performance in the marketing sector?

+ How to write press release effectively?

+ Why do marketing agents need to know and ace this essential skill?

+ What are the ideal ways to write eye-catching press release?

+ Structure and components of press release

+ Communication skills with journalists

+ Examples

+ Actual business consultation

+ Actual practice while training

Who should attend?

+ Public relations officers

+ Future businessman

+ Marketing Officers

Fee & Benefits

+ Participating fee: $75 for advance payment. Walk-in payment: $100.

+ Duration: 7 hours

+ Location: Diamond Twin Tower at Koh Pich 

+ Date: 16 Nov. 19 (8:30 am - 4:30 pm)

Benefits:

+ Free book

+ Actual practice while studying

+ Have a chance to become BizKhmer Academy member that have the opportunities to obtain new skills about marketing, online selling, and updated training courses about marketing and selling

Registration Link: http://bit.ly/32ZOA4K

For more information, contact us: 010 243 344/ 010 539 639/ 017 495 960