អត្ថបទថ្មីបំផុត
ទំព័រដើម > នីតិវិធី​អាជីវកម្ម > តើ​អ្វី​ទៅជា “​ម៉ាក​” (Trademark)?

តើ​អ្វី​ទៅជា “​ម៉ាក​” (Trademark)?

ប្រ​ភព៖​​ http://www.livelaw.in

ម៉ាក គឺជា​សញ្ញា​ដែល​មើលឃើញ ហើយ​អាច​សម្គាល់​លក្ខណ​:​ខុសគ្នា​នៃ​ទំនិញ ឬ សេវា​នៃ​សហគ្រាស នីមួយៗ​។ ម៉ាក​ដែល​ប្រើប្រាស់​សំរាប់​ទំនិញ​ហៅថា “​ពាណិជ្ជសញ្ញា​” ហើយ​ម៉ាក​ដែល​ប្រើប្រាស់​សំរាប់​សេវា​ហៅថា “​សេវា​សញ្ញា​”​។​

​ម៉ាក​អាចមាន​លក្ខណៈ​ជា ពាក្យ អក្សរ រូបភាព រូប​សញ្ញា (​ឡូហ្គោ​) និមិត្តសញ្ញា ពណ៌ បង្គុំ​នៃ​ពណ៌ ឬ​បង្គុំ​នៃ​សញ្ញា​ទាំងនេះ​។ មិនមែន​គ្រប់​ម៉ាក​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​អាច​ចុះបញ្ជី​ដើម្បី​ទទួលបាន​កិច្ចការពារ​នោះទេ​។ តាម​មាត្រា​៤​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ម៉ាក ពាណិជ្ជ​នាម និង​អំពើ​នៃ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ កំណត់​ពី​ម៉ាក​មួយចំនួន ដែល​មិនអាច​ចុះបញ្ជី​បាន ដូចខាងក្រោម​៖
​ក​. ម៉ាក​ដែល​មិនអាច​សម្គាល់​លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​នៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវា​របស់​សហគ្រាស​មួយ​ទៅនឹង​សហគ្រាស មួយ​ផ្សេងទៀត​។​
​ខ​. ម៉ាក​ដែល​បណ្តាលឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ សីលធម៌ ឬ​ប្រពៃណី​ល្អ​របស់​ជាតិ​។​
​គ​. ម៉ាក​ដែលនាំឱ្យ​សាធារណជន​ឬ​មជ្ឈដ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ភាន់ច្រឡំ​ទៅនឹង​ប្រភព​ភូមិសាស្ត្រ​ទំនិញ ឬ​សេវា ពាក់ព័ន្ធ ឬ​ធាតុ​ដើម​ឬ​លក្ខណៈ​ខាងក្រៅ​របស់​ទំនិញ​ឬ​សេវា​នោះ​។
​ឃ​. ម៉ាក​ដែល​ដូចគ្នា​នឹង​/​ឬ​ត្រាប់​តាម ឬ​មាន​ចំណុច​ណាមួយ​ដូច សញ្ញា​ជាតិ ទង់ជាតិ និង​និមិត្តរូប​ផ្សេងៗ ឈ្មោះ​ឬ​ឈ្មោះ​សង្ខេប ឬ​អក្សរ​កាត់ ឬ​សញ្ញា​ឬ​ត្រា​ជា​ផ្លូវការ ដែល​អនុម័ត ដោយ​រដ្ឋ​ណាមួយ អង្គការ អន្តររដ្ឋាភិបាល ឬ​អង្គ​ការដែល​បង្កើត​ដោយ​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិ​មួយ លើកលែងតែ​មានការ​អនុញ្ញាត​ពី អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច នៃ​រដ្ឋ​នោះ​ឬ​អង្គការ​នោះ​។​
​ង​. ម៉ាក​ដែល​ដូចគ្នា​ឬ​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលនាំឱ្យ​ច្រឡំ​នឹង​ម៉ាក​ឬ​ពាណិជ្ជ​នាម​មួយ​ដែល​ល្បី​ក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឬ បង្កើត​ពី​ការបកប្រែ​នៃ​ម៉ាក ឬ​ពាណិជ្ជ​នាម​ដែល​ល្បី​នោះ សម្រាប់​ទំនិញ ឬ​សេវា​ដូចគ្នា ឬ​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​នៃ​សហគ្រាស​មួយទៀត​។
​ច​. ម៉ាក​ដែល​ដូចគ្នា​ឬ​ប្រហាក់ប្រហែល​ដែលនាំឱ្យ​ច្រឡំ​នឹង​ម៉ាក​ឬ​ពាណិជ្ជ​នាម​មួយ​ដែល​ល្បី​ឬ​បង្កើត​ពី​ការបកប្រែ​នៃ​ម៉ាក​ឬ​ពាណិជ្ជ​នាម​ដែល​ល្បី​នោះ ហើយ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សម្រាប់​ទំនិញ​ឬ​សេវា​ដែល​មិន​ដូចគ្នា ឬ​មិន​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដោយ​ការប្រើប្រាស់​ម៉ាក​នោះ ធ្វើឱ្យ ខូចខាត​ប្រយោជន៍​របស់​ម្ចាស់​ម៉ាក​ល្បី​។​
​ឆ​. ម៉ាក​ដែល​ដូច​ឬ​ស្ទើរតែ​ដូចគ្នា​ទាំងស្រុង​ទៅនឹង​ម៉ាក​ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ម្ចាស់​ផ្សេង ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី រួចហើយ ឬ​បានដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី​មុន ឬ​បានទទួល​អាទិភាព​ចុះបញ្ជី​មុន នៅឯ​បរទេស ចំពោះ​ទំនិញ​ឬ​សេវា​ដូចគ្នា​ឬ​ទំនិញ​ឬ​សេវា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ស្និ​ទ្ធិ​។​

​សិទ្ធិ​ដែល​ទទួលបាន​តាមរយៈ​ការចុះបញ្ជី​ម៉ាក មាន​ដូចខាងក្រោម​៖
​ក​. ចំពោះ​ម៉ាក​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទំនិញ​ឬ​សេវា ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​រួចហើយ ការប្រើប្រាស់​ម៉ាក​នោះ ដោយ ជន​ណាមួយ​ក្រៅពី​ម្ចាស់​ដើម ត្រូវមាន​ការយល់ព្រម​ពី​ម្ចាស់​ម៉ាក​ដើម​ជាមុនសិន​។
​ខ​. ម្ចាស់​ដើម​នៃ​ម៉ា​កមាន​សិទ្ធិ​ប្តឹងទៅ​តុលាការ​ប្រឆាំងនឹង​ជនណាម្នាក់ ដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​រំលោភ​នូវ​ម៉ាក របស់ខ្លួន ដោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រម​ពី​ម្ចាស់​ដើម​។ ម្ចាស់​ដើម​ក៏មាន​សិទ្ធិ​ប្តឹង ផងដែរ​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់ នូវ​សញ្ញា​ដែល​ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ម៉ាក​ដែល​ខ្លួន​បាន​ចុះបញ្ជី​រួចហើយ និង​ការប្រើប្រាស់​ម៉ាក​ដែល ទាក់ទិន​ទៅនឹង​ទំនិញ​និង សេវា​ដែល​ប្រហាក់ប្រហែល ទៅនឹង​ទំនិញ​ឬ​សេវា​នៃ​ម៉ាក​ដែល​ចុះបញ្ជី រួចហើយ ដែល​អាច​បណ្តាលឱ្យមាន​ការភាន់ច្រឡំ​ជា​សាធារណៈ​។
​គ​. សិទ្ធិ​ដែល​ទទួលបាន​តាមរយៈ​ការចុះបញ្ជី​ម៉ាក នឹងមិន​រាប់បញ្ចូល​នូវ​ការដាក់​លក់ទំនិញ​នៅលើ​ទីផ្សារ ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដោយ​ម្ចាស់​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ឬ​ដោយមាន​ការយល់ព្រម​ពី​ម្ចាស់​ម៉ាក នោះទេ​។​

​រយៈពេល​ការពារ​នៃ​ម៉ាក
​ម៉ាក​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ហើយ មាន​សុពលភាព​១០​ឆ្នាំ ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការទទួល​ពាក្យស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី​។
តាម​ការស្នើសុំ ការចុះបញ្ជី​ម៉ាក​មួយ អាចធ្វើ​សាជាថ្មី​សម្រាប់​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​ម្តង ជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ម្ចាស់​ដើម​បង់អាករ​ចុះបញ្ជី​ជាថ្មី​តាម​ការកំណត់​។

​ការអនុគ្រោះ​ចំពោះ​ការយឺតយ៉ាវ​ក្នុងការ​ចុះបញ្ជី​សាជាថ្មី ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ត្រឹម​រយៈពេល​៦​ខែ​។​

​ដោយ​៖ ប៉ុ​ម ទូច​
​ប្រភព​៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared

អត្ថបទពេញនិយម

រឿង​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំង​៦​ នឹង​កើត​មាន​ឡើង ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទម្លាប់​ខ្លួនអាន​មុន​ពេល​គេង​រាល់​យប់

​ទម្លាប់​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​១​​ដែលអ្នក​គួរ​ធ្វើ​រាល់​ថ្ងៃ​ដើម្បី​​​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​បាន​

សៀវភៅ​ទាំង​ ១០​ដែល​សហគ្រិន​ល្បី​ៗ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​អាន​ដើម្បី​កែប្រែ​ជីវិត

វិធី ៤យ៉ាងដើម្បីធ្វើការងារឱ្យកាន់តែឆ្លាតជាងមុន មិន​មែន​កាន់តែលំបាកជាងមុន (Work Smarter, Not Harder)

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម​

ជួប​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​វិថី សុបិន​រដូវ​កាល​ទី ​៣​នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​សប្ដាហ៍​នេះ

កម្មវិធីសិក្ខារសាលាស្តីពី «សវនកម្ម និង ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងសហគ្រាស»

សាលា​អន្តរជាតិ​រៀប​ចំ​កម្មវិធី​សប្បាយ​ៗ​សម្រាប់​​កុមារ​​​ចូល​រួម​ដោយ​សេរី​ ថ្ងៃទី១៤-១៥-១៦ ខែកញ្ញា

គេទំព័រលក់ទំនិញ Original 100% ថ្មី១ ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅកម្ពុជាហើយ

អានអត្ថបទតាមខែ

September 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930