អត្ថបទថ្មីបំផុត
ទំព័រដើម > នីតិវិធី​អាជីវកម្ម > ស្វែង​យល់​ពី​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (Tax on Profit)!

ស្វែង​យល់​ពី​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (Tax on Profit)!

កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​ប្រិយមិត្ត​បាន​ស្វែង​យល់​រួច​ហើយ​ពី​ពន្ធ​​កាត់​ទុក​​ដែល​បាន អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ពន្ធដារ​កម្ពុជា។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ប្រិយមិត្ត​នឹង​បាន​ស្វែង​យល់​នូវ​ប្រធានបទ​ថ្មី​ស្តី​ពី​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​វិញ​ម្តង​ថា តើ​ពន្ធ​ប្រភេទ​នេះ​មាន​​អត្ថន័យ​​យ៉ាងណា?

១.តើ​អ្វី​ទៅ​​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ?
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​គឺ​ជា​ពន្ធ គិត​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ជាប់​ពន្ធ​​​របស់៖
-អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​និវាសនជន​ចំពោះ​ចំណូល​​ប្រភព​កម្ពុជា និង​បរទេស
-អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​អនិវាសនជន​ចំពោះ​ចំណូល​ប្រភព​កម្ពុជា។

២.​តើ​​នរណា​ជា​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​និវាសនជន?
អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​និវាសនជន​គឺ​ជា៖
-រូបវន្ត​បុគ្គល​ដែល​មាន​និវាសនដ្ឋាន ឬ​មាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឬ​ដែល​មាន​វត្តមាន​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​លើស​ពី ១៨២ ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​១២​ខែ​​ណាមួយ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ក្នុង​ឆ្នាំ សារពើពន្ធ​ចរន្ត។
-នីតិបុក្គល ឬ ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម (Pass-through) ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ឬ ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឬ​ដែល​មាន​កន្លែង​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ជា​គោលដើម​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។
នីតិបុគ្គល៖ សំដៅ​ដល់​សហគ្រាស ឬ​អង្គការ​នានា​ដែល​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ទោះបីជា​បាន ឬ​មិន​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ពី​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្តី។

៣.តើ​នរណា​ជា​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​អនិវាសនជន?
អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​អនិវាសនជន​គឺ​ជា៖
-រូបវត្តបុគ្គល​ដែល​មិនមែន​ជា​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​និវាសនជន​ ប៉ុន្តែ​ទទួល​​ប្រាក់​ចំណូល​ប្រភព​កម្ពុជា
-នីតិបុគ្គល​ ឬ​ក្រុម​អាជីវកម្ម (Pass-through) ដែល​មិនមែន​ជា​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​និវាសនជន​ និង​មាន​គ្រឹះស្ថាន​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។
គ្រឹះស្ថាន​អចិន្ត្រៃយ៍​​សំដៅ​ដល់៖
-ទីតាំង​អាជីវកម្ម​អចិន្ត្រៃយ៍​​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឬ
-សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ ឬ​ទីភ្នាក់ងារ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែល​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន ឬ
-សកម្មភាព​ពាក់ព័ន្ធ ឬ​ការ​ទាក់ទង​ទាំង​ឡាយ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​ចូល​រួម​ក្នុង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

៤.តើ​ប្រភព​ចំណូល​ណា​ខ្លះ​ជា​ប្រភព​ចំណូល​​ប្រភព​កម្ពុជា និង​ចំណូល​ប្រភព​បរទេស?
ក.ប្រភព​ចំណូល​ប្រភព​កម្ពុជា​រួមមាន៖
-ការ​ប្រាក់​ដែល​បង់​ដោយ​សហគ្រាស​និវាសនជន ឬ ក្រុម​អាជីវកម្ម​​និវាសនជន ឬ​ស្ថាប័ន​​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
-ភាគលាភ​ដែល​បាន​បែងចែក​ដោយ​សហគ្រាស​និវាសនជន
-ប្រាក់​ចំណូល​ពី​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ ឬ​សេវាកម្ម​ដែល​បាន​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
-ប្រាក់​ចំណូល​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង និង​សេវាកម្ម​បច្ចេកទេស​ដែល​បាន​ទូទាត់​ដោយ​បុគ្គល​និវាសនជន​
-ប្រាក់​ចំណូល​ដែល​បាន​មក​ពី​ចលនទ្រព្យ ឬ​អចលនទ្រព្យ​ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
​-ប្រាក់​សួយសារ​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់ ឬសិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី​ដែល​បាន​ទូទាត់​ដោយ​បុគ្គល​និវាសនជន​ឬ បុគ្គល​អនិវាសនជន​តាម​រយៈ​គ្រឹះស្ថាន​អចិន្ត្រៃយ៍​ដែល​តាំង​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
-ផល​ចំណេញ​ពី​ការ​លក់​អចលនទ្រព្យ ឬ ពី​ការ​ផ្ទេរ​ផលប្រយោជន៍​ណា​មួយ​​នៃ​​អចលនទ្រព្យ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
-ផល​ចំណេញ​ពី​ការ​លក់​អចលនទ្រព្យ​ដែល​ជា​ចំណែក​​នៃ​ទ្រព្យ​អាជីវកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​អចិន្ត្រៃយ៍​​របស់​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​អនិវាសនជន​នៅ​​ក្នុង​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
-បុព្វលាភ​បាន​ពី​ធានា​រ៉ាប់រង​ ឬ​ធានា​រ៉ាប់រង​បន្ត​លើ​ហានិភ័យ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
-ប្រាក់​ចំណូល​ពី​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​របស់​បុគ្គល​អនិវាសនជន​តាម​រយៈ​គ្រឹះស្ថាន​អចិន្ត្រៃយ៍​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​​

ខ.ប្រភព​ចំណូល​បរទេស៖
ប្រភព​ចំណូល​បរទេស​រួមមាន​​ចំណូល​​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា ជា​ចំណូល​ប្រភព​កម្ពុជា​គឺ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​ចំណូល​ប្រភព​បរទេស។

សូម​ប្រិយមិត្ត​រង់ចាំ​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ប្រធានបទ​នេះ​បន្ត​ទៀត​នៅ​​លើក​ក្រោយ៕​

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared

អត្ថបទពេញនិយម

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​រាង​ស្គម​សង្វិត ​ចង់​ឡើង​ទម្ងន់​ស្អាត​ជាង​មុន​ ​កុំ​ភ្លេច​វិធី​ទាំង​នេះ

​គំនិតអាជីវកម្ម​​ខ្នាតតូច​ទាំង​៧​ប្រភេទ​ ​​​​មិន​ទាមទារ​ដើមទុន​ខ្ពស់​ ​​ដែល​អ្នក​គួរ​សាកល្បង​

គ្រាន់​តែ​ចេះ​ភាសា​បរទេស​ទាំង​៤​នេះ​ អ្នក​នឹង​អាច​រក​លុយ​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន​

​​កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​ ដែល​អ្នក​គួរ​រៀន​សូត្រ​ពី​ ​សូក្រាត​ (Socrates) អ្នក​ប្រាជ្ញ​របស់​ក្រិក​

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម​

Tiger Street Football Festival 2019 នៅមណ្ឌលទី៧បើកការប្រកួតជាផ្លូវការហើយ

ដំណើរការ១០ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន ប្រកបដោយសមិទ្ធផលនិងជីវិតរីកចម្រើន

Viber បញ្ចេញវីដេអូរាងជា “បេះដូង” ថ្មីដើម្បីផ្ញើទៅអ្នកជាទីស្រឡាញ់ នៅក្នុងថ្ងៃ “ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់”

កាន់តែកក្រើកជាមួយរង្វាន់យក្សពី Huawei! ទិញ Huawei អេ 7 ឈ្នះរង្វាន់​ Mazda2​​​ និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត​សរុប 200,000,000 រៀល!

អានអត្ថបទតាមខែ

February 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728