អត្ថបទថ្មីបំផុត
ទំព័រដើម > អចលនទ្រព្យ > ប្រាក់ចំណេញត្រលប់មកវិញពីការវិនិយោគលើការជួលក្នុងទីក្រុងភ្នំំពេញ

ប្រាក់ចំណេញត្រលប់មកវិញពីការវិនិយោគលើការជួលក្នុងទីក្រុងភ្នំំពេញ

មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនកំពុងតែត្រូវបានសាងសង់ក្នុង និងជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះមានឱកាសវិនិយោគល្អៗជាច្រើន។ ជាមួយនឹងគុណភាពដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើននៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗទាំងនេះដែលមានការផ្តល់ជូនការធានានៃការជួលត្រឡប់ដែលអាចទទួលបានប្រហែល២០%ក្នុងរយៈពេលពី២ទៅ៥ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការ ទិញ។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយចំនួនដូចជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Huttons CPL លោក Sharon Liew បានពន្យល់ថា “ជាទូទៅនៅពេលមានការធានាលើការជួលត្រឡប់ច្រើនជាង២០%គឺហាក់បីដូចជាមិនពិតនោះទេ”។

ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដើម្បីស្វែងរកអត្រាទាបជាងនេះ និងមានការធានាលើការជួលត្រឡប់ពិតនៅលើទីផ្សារបច្ចប្បន្ន។ ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកទិញការិយាល័យសម្រាប់ជួលសម្រាប់ផលចំណេញនាពេលអនាគត តើលោកអ្នកត្រូវគិតលើអ្វីជាដំបូងហើយតើអ្នកសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើការធានាលើផលនៃការជួលត្រឡប់នោះពិតឬយ៉ាងណា?

តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិសម្រាប់ផលចំណេញនៃការវិនិយោគ?

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សន្យានឹងផ្ដល់ឱ្យអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគជាច្រើន។ ក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសន្យាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលអ្នកអាចការពារការវិនិយោគរបស់អ្នកកុំឱ្យមានការខាតបង់។

ការស្រាវជ្រាវ៖ ជាដំបូងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើមុននឹងជជែកជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ គឺត្រូវប្រាកដថាការធានាលើផលជួលត្រឡប់គឺស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។ ដូច្នេះ ទីតាំង តម្លៃ លក្ខខណ្ឌ និងការព្យាករណ៍អចលនទ្រព្យនឹងធ្វើឱ្យមានភាពស្មើគ្នា។ ប្រសិនបើមានតម្រូវការណាមួយកើនឡើងនៅពេលអនាគតក្នុងកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយនោះគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយ។ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សន្យាថាមានកាធានាលើផលជួលត្រឡប់ខ្ពស់ហើយអ្វីៗដែលទាក់ទងនឹងទិន្នន័យហាក់បីដូចជាមានអត្រាខ្ពស់ខ្លាំងពេកចូរសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម។ ហើយចូរមើលបម្រែបម្រួលលើអត្រាការជួលលើទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់។

ពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យា៖ នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រាកដថាការធានាលើកផលជួលត្រឡប់អាចជឿទុកចិត្តបានហើយអ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយភ្នាក់អារអចលនទ្រព្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឬអ្នកតំណាងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដើម្បីស្នើសុំមើលនូវគំរូនៃកិច្ចសន្យា។ ចូរពិនិត្យមើលឯកសារទាំងអស់ ហើយរកមើលថាតើមានការ លើក ឡើង ផលជួលត្រឡប់ក្នុងកិច្ចសន្យាដែរ ឬយ៉ាងណា។ ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់មានអ្វីមួយដើម្បីឱ្យពួកគេរងចាំនោះទេ។ ប្រសិនបើអាចចូររកអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ឯកសារទាំងអស់នោះ។

សួរៈ ត្រូវប្រាកដផងដែរថាត្រូវពិនិត្យមើលសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ ប្រសិនបើអាចស្នើសុំពួកគេអំពីការព្យាករណ៍ហិរញវត្ថុរបស់ពួកគេ និងផែនការអចលនទ្រព្យនោះវាជារឿងមួយដ៏ប្រសើរ។ ជាងនេះទៅទៀតជាទូទៅការគ្រប់គ្រង រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងគឺល្អបន្ទាប់មកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ​ និងគុណភាពបានក្លាយជាយ៉ាប់យឺននេះជាចំណុចដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍។ ត្រូវប្រាកដថាពួកគេមានផែនការសម្រាប់សេណារីយូផ្សេងៗគ្នា ដែលបង្ហាញថាពួកគេបានស្រាវជ្រាវដោយពួកគេផ្ទាល់ផងដែរ។

តើខ្ញុំត្រូវគណនាផលចំណេញនៃការវិនិយោគដោយរបៀបណា?

រហូតមកទល់ពេលនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ហើយ នេះជាពេលដែលអ្នកត្រូវគណនាផលចំណេញ នៃការវិនិយោគរបស់អ្នកហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែតើត្រូវគណនាដោយរបៀបណា? មានមធ្យោបាយជាទូទៅពីរដើម្បីគណនាហើយវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកនឹងចំណាយវាជាសាច់ប្រាក់ ឬតាមរយៈផែនការហិរញវត្ថុ។

តើខ្ញុំត្រូវគណនាផលចំណេញត្រឡប់នៃការវិនិយោគដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្ញុំទិញជាសាច់ប្រាក់?

នេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលបំផុតដើម្បីគណនាផលចំណេញលើការវិនិយោគការជួល។ អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺបែងចែង ផលចំណេញដែលបានរំពឹងទុកប្រចាំឆ្នាំលើការវិនិយោគសុទ្ធ។ ត្រូវចងចាំថាផលចំណេញដែលរំពឹងទុកប្រចាំឆ្នាំគឺជាចំនួនមួយបន្ទាប់ពីកាត់ពន្ធរួចហើយចំនួននៃការវនិយោគសរុបរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃដើមដូចជាការរចនាម៉ូតឡើងវិញជាដើម។

ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកទិញយូនីតមួយដែលមានតម្លៃ២៣៥,០០០ដុល្លារហើយបានសម្រេចចិត្តថាបន្ថែមសម្ភារៈមួយចំនួន។ ដូច្នេះវាអាចកើនតម្លៃដល់២៤៥,០០០ដុល្លារ។ ប្រសិនបើអ្នកជួលឱ្យអ្នកជួលក្នុងតម្លៃ១,៨០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ អ្នកនឹងទទួលបាន២១,៦០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ០.១% ហើយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពីការជួលចំនួន ១៤%។ ចំនួននោះប្រហែលជា ៣ ២៥៩ ដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណេញធ្លាក់ចុះនៅសល់ប្រហែល១៨,៣៤១ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

ដូច្នេះផលចំណេញនៃការវិនិយោពីការជួលអចលនទ្រព្យត្រូវបានគណនាដោយបែងចែកជា១៨,៣៤១ ដុល្លារនៃ២៤៥​,០០០ដុល្លារ លោកអ្នកទទួលបានប្រហែល ៧.៤% នៃផលចំណេញក្នុងមួយឆ្នាំ។

តើខ្ញុំត្រូវគណនាផលចំណេញត្រឡប់នៃការវិនិយោដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្ញុំទិញជាតាមរយៈប្រាក់កម្ចី?

ការខ្ចីប្រាក់ ឬកម្ចីអ៊ីប៉ូតែកធ្វើឱ្យដំណើការនៃការគណនាផលចំណេញនៃការវិនិយោគមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើបាន។ យកតាមការឧទាហរណ៍ខាងលើសន្និដ្ឋានថាអ្នកទិញយូនីតដូចគ្នា។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ ធានាគារបានបង្ហាញថាអ្នកអាចកម្ចីបាន៧០%ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់៨.២៥%ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំ។ ចាត់ទុកថាអ្នកបានបង់ជាលើកដំបូង ៣០%រួចហើយទៅចុះការបង់ប្រាក់ជាលើកដំបូងរបស់អ្នកគឺ៧០,៥០០ដុល្លារ។ ហើយសន្នត់ថាអ្នកបន្ថែមសម្ភារៈមានតម្លៃប្រហែល១០,០០០ដុល្លារទៅចុះដូចនេះតម្លៃដែលលោកអ្នកត្រូវបង់ជាលើកដំបូងគឺ៨០,៥០០ដុល្លារ។

បន្ទាប់មកត្រូវពិចារណាលើតម្លៃបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រាក់កម្ចី។ ប្រសិនបើអ្នកកម្ចីរយៈពេល ២០ឆ្នាំដោយមានអត្រាការប្រាក់ថេរ ៨.២៥%។ នេះមានន័យថាអ្នកត្រូវបង់ប្រហែល ១ ៤០២ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយង ១៦,៨២៤ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សម្រាប់ជំនួយគណនាប្រាក់កម្ចី អ្នកអាចប្រើប្រាស់ការគណនាប្រាក់កម្ចីរបស់យើងនៅទីនេះ!

មានការបន្ថែមពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលលោកអ្នកត្រូវចំណាយប្រហែល៣,២៥៩ដុល្លារ ទៅ១៦,៨២៤ដុល្លារដែលអ្នកត្រូវចំណាយប្រចាំឆ្នាំ។ ឥឡូវសន្និដ្ឋានថាអ្នកត្រូវបង់ប្រហែល១,៨០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ ហើយដកប្រាក់ដែលអ្នកបានចំណាយប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះអ្នកនៅសល់ប្រហែល១,៥១៧ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

អ្វីដែលនៅសល់យើងត្រូវបែងចែកប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំនៃតម្លៃសរុបត្រូវបានសន្នមត់ថាផលចំណេញ នៃការវិនិយោគគឺ១ ៥១៧ដុល្លារនៃ៨០,៥០០ដុល្លារស្មើរនឹង១.៩%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ដូច្នេះតើការទិញដោយប្រាក់សុទ្ធ ល្អជាងការទិញដោយប្រាក់កម្ចីលើការវិនិយោគនៃការជួលឬយ៉ាងណា?

មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបអត្រាជួលនៃការវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តទាំងពីរ នៃការបង់ខាងលើ។ ក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសរវាងជម្រើសហិរញវត្ថុពីររអាចធ្វើឱ្យមានការធ្លាក់ចុះបញ្ហានៃការពេញចិត្តនោះបាន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទិញអចលនទ្រព្យគ្រាន់តែចង់បានផលចំណេញពីការជួលដូច្នេះការទិញជាសាច់ប្រាក់អាចចំណេញបានច្រើនជាង។ ក៏ប៉ុន្តែចំពោះវិនិយោគិនដែលទិញសម្រាប់លក់បន្តទៅអនាគតនៅពេលដែលតម្លៃកើនឡើង ដូចនេះវិធីសាស្រ្តទី២អាចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាង។

ក៏ប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនខ្ញុំមានគម្រោងជួលឱ្យនរណាម្នាក់កាន់កាប់វាជាបណ្ដោះអាសន្ន?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគម្រោងក្នុងការធ្វើបែបនេះ ហើយមានការបង់សាច់ប្រាក់ផ្សេងៗគ្នាផលចំណេញនៃការវិនិយោគគឺនឹងទទួលបានដូចលោកអ្នកលក់វានៅពេលអនាគតដែរ។ រឿងតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងកើតឡើងគឺនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានផលចំណេញត្រឡប់។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកមានកម្ចីអ៊ីប៉ូតែកអ្នកជួលនឹងចេញថ្លៃប្រាក់កម្ចី ហើយចេញតម្លៃផ្ទះជាប្រចាំខែដែលប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកអាចយកទៅបង់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែបាន។

តើមានវិធីណាមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការគណនាដែរឬទេ?

ចម្លើយគឺមាន! ប្រសិនបើលោកអ្នកកម្ចីប្រាក់ពីធនាគារដូច្នេះធនាគារដែលលោកអ្នកខ្ចីនោះប្រហែលជាបានវាយតម្លៃលើអចលនទ្រព្យនោះរួចរាល់ហើយ។ នេះមានន័យថាពួកគេបានវាយតម្លៃលើតម្លៃអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យរួចរាល់ហើយដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬមិនមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងនោះទេ។ ដូច្នេះប្រហែលជាលោកអ្នកចង់ដឹងហានិភ័យដែលនឹងកើតឡើងលើសក្ដានុពលរបស់អចលនទ្រព្យ ហើយថាតើអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្មានពីវា។ ដូចនេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មវាយតម្លៃសម្រាប់គោលបំណងបុគ្គលបានផងដែរ។

យើងមិននិយាយថាការគណនាផលចំណេញនៃការវិនិយោគខាងលើមិនមានប្រយោជន៍នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានការវាតម្លៃទៅលើកត្តាជាច្រើនជាជាងគ្រាន់តែពន្ធប្រាក់ចំណេញ និងតម្លៃដើមប៉ុណ្ណោះទេ។ វាផ្ដល់នូវភាពច្បាស់លាស់នៃអ្វីដែលលោកអ្នកបានធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយវាយតម្លៃលើទីតាំងភូមិសាស្រ្តភាពចាស់ទុំនៃអចលនទ្រព្យការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអ្វីដែលអាចប្រើប្រាស់បានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ ការធានា គុណភាពសំណង់ អាយុកាលរបស់សំណង់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងការថែទាំអចលនទ្រព្យ។

ទាំងអស់នេះ ពួកគេនឹងអាចផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់អចលនទ្រព្យ និងអ្វីដែលអាចកើតឡើងនាពេលអនាគតបាន ក្នុងករណីដែលអ្នកមានបំណងលក់អចលនទ្រព្យនោះ ឬរស់នៅវា។ ពេលខ្លះនេះអាចជាដំណើការរបស់វិនិយោគិន ក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះសេវាកម្មវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើដោយអ្នកជំនាញរួចរាល់ហើយពួកគេអាចប្រាប់លោកអ្នកថាថាតើលោកអ្នកអាចធ្វើឱ្យវាទៅជាការវិនិយោគដ៏ល្អ មួយឬយ៉ាងណា!

មានឱកាសវិនិយោគជាច្រើនដើម្បីវិនិយោគអចលនទ្រព្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាតើត្រូវវិនិយោគលើអ្វីហើយថាតើត្រូវវិនិយោគដោយរបៀបណាដើម្បីឱ្យទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីការវិនិយោគ។ ដូច្នេះចូរស្វែងរកវាហើយស្វែងយល់មើលអចលនទ្រព្យឱ្យបានច្រើន។

ផ្ដល់​សិទ្ធិ៖ Realestate.com.kh

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared

អត្ថបទពេញនិយម

​កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​របស់​ ឡៅ សឺ (​Lao Tzu)​​​ទស្សនវិទូ​របស់​ចិន​

មេរៀន​សំខាន់ៗ​ដែល​​អ្នក​អាច​រៀន​សូត្រ​ពី​​​​សម្រង់​សម្ដី​ទាំង​៨​​របស់​លោក ​Jack Ma មហាសេដ្ឋី​ចិន​​ ​

គន្លឹះ​សម្ងាត់​ទាំង ៦​ ដែល​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​ចិត្ត​គំនិត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ដូច​មហា​សេដ្ឋី

គន្លឹះ​ដ៏​មុត​ស្រួច​ទាំង​៣​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​និង​អភិវឌ្ឍ​អ្នក​ឲ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មនុស្ស​ថ្មី​មួយ​ទៀត

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម​

វីង និង ឌី អេហ្វ អាយ សហការគ្នាផ្ដល់ការទូទាត់ ដោយពុំប្រើប្រាស់ក្រដាស់ប្រាក់ ដល់អតិថិជន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន

លោក ព្រាប សុវត្ថិ ដឹកដៃកូនប្រុសទំាង២នាក់ធ្វើកក្រើកឆាកតន្រ្តី Tiger Street Football Festival 2019នាវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រទូទាំងប្រទេស

ក្រុមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ “A” ឈ្នះជើងឯកនៃ Tiger Street Football Festival 2019 លើកទី៧ ទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូង

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយឱ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង

អានអត្ថបទតាមខែ

March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031