អត្ថបទថ្មីបំផុត
ទំព័រដើម > អចលនទ្រព្យ > ​​ធ្វើ​​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​​ភ្នាក់ងារ​អចលនទ្រព្យ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​កម្ពុជា?

​​ធ្វើ​​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​​ភ្នាក់ងារ​អចលនទ្រព្យ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​កម្ពុជា?

ប្រ​ភព៖​​ realestate.com.kh

ការលក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក គឺមិនដូចជាការទិញលក់ផ្សេងទៀតនោះឡើយដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សភាគច្រើនគឺផ្ទះរបស់ពួកគេ។

ចំពោះហេតុផលនេះការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយ។ ការស្វែងរកមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងការលក់ ឬជួលផ្ទះ ឬការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីទទួលបានតម្លៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អចលនទ្រព្យនោះ។ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយការចេះវិនិច្ឆ័យទៅលើអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់មួយ។

នេះជាការណែនាំរបស់គេហទំព័រ Realestate.com.kh ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកជ្រើសរើសយកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

មុនពេលយើងចូលទៅអានព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីប្រភពការសម្ភាស និងការវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារ ការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសដែលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដ៏ល្អម្នាក់គួរតែមានគឺជារឿងសំខាន់មួយ។ នេះជាចំណុចដែលលោកអ្នកត្រូវគិត៖
• សមត្ថភាពដើម្បីបំពេញកិច្ចការតាមការរំពឹងទុកនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការលក់ ឬជួល។
• យល់ពីច្បាប់ដីធ្លីកម្ពុជាច្បាប់ជួល និងការអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងដែនកំណត់។
• មានអតិថិជនចាស់ណែនាំ និងសរសើរ។
• មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ទៅលើអចលនទ្រព្យស្រដៀងគ្នាសម្រាប់លក់ ឬជួលនៅក្នុងទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធ (មានសារៈសំខាន់ណាស់ពេលលក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញ សៀមរាប និងក្រុងព្រះសីហនុ)។
• មានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើការសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកក្នុងការជួលឬ លក់អចលនទ្រព្យនោះ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមួយនៅកម្ពុជា? វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាជាទូទៅគឺជាប្រធានបទទូទៅសម្រាប់ច្បាប់ក្នុងស្រុកមួយចំនួន។ នេះមានន័យថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានហៅខ្លួនឯងថាជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ ហេតុនេះហើយបានជាការស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ជាការលំបាកមួយជាពិសេសនៅតាមខេត្តក្រុងក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត សៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ។

កន្លែងដំបូងដែលអ្នកគួរតែចូលទៅមើលគឺភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលើវេបសាយ Realestate.com.kh។ ចូលទៅកាន់ផ្នែក“រកភ្នាក់ងារ“ ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីសម្រាំងរកភ្នាក់ងារមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងអាចជឿទុកចិត្តបានដែលនៅជិតអ្នកហើយបន្ទាប់មកអ្នកគួរតែធ្វើការសម្ភាសភ្នាក់ងារ ឬក្រុមភ្នាក់ងារ (សូមមើលគន្លឹះរបស់យើងខាងក្រោម) និងពិនិត្យឡើងវិញនូវមតិអតិថិជនពីមុនលើ Blog វេបសាយ Facebook LinkedIn និងប្រភពផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចរកបាននៅលើអនឡាញ។ ប្រសិនបើមានអតិថិជនពីមុនសរសើរវាជាសញ្ញាល្អមួយដែលបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារនោះជាភ្នាក់ងារល្បីឈ្មោះ។

បន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយភ្នាក់ងារ។ ជាទូទៅភ្នាក់ងារនឹងស្នើការណាត់ជួបនៅទីតាំងអចលនទ្រព្យនោះ។ នេះគឺជារឿងធម្មតាដោយសារពួកគេអាចវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែងតែម្តង។
សញ្ញាបង្ហាញថាភ្នាក់ងារ / ក្រុមភ្នាក់ងារជាអ្នកអាជីព៖
• ប្រតិបត្តិការមូលនិធិភារៈគ្រប់គ្រង៖ មូលនិធិភារៈគ្រប់គ្រងជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញថាភ្នាក់ងារនេះមានភាពជាក់លាក់ពីអាជីវកម្ម និងចង់ការពារផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។
• ធ្វើការពីការិយាល័យ៖ ក្រុមភ្នាក់ងារដែលមានកន្លែងធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ភាគច្រើនជាអាជីវកម្មដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។
• មានវេបសាយ/មានទីផ្សារ៖ ក្រុមភ្នាក់ងារដែលមានវេបសាយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកាសែត និងជាទូទៅការផ្សព្វផ្សាយលើក្រដាសផ្សេងៗភាគច្រើនជាអាជីវកម្មល្អ និងច្បាស់លាស់ទៅលើអាជីពរបស់ពួកគេ។
• ចុះបញ្ជីនៅលើ Realestate.com.kh4៖ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីនៅលើទំព័រ “រកភ្នាក់ងារ“5 ជាភ្នាក់ងារល្អបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។
ដំណើរការសម្ភាស៖
ដំណើរការសម្ភាសគួរតែជាការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីធានាថាភ្នាក់ងារនេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកឬទេ។
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីសំណួរដើម្បីសួរភ្នាក់ងារនៅពេលប្រជុំ/វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដំបូង៖
•តើក្រុមហ៊ុន/គាត់បានប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?
•តើការលក់/ជួលប៉ុន្មានដែលពួកគាត់បានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំមុន?
•តើអចលនទ្រព្យប៉ុន្មានដែលចុះបញ្ចីលក់/ជួលថ្មីៗនេះជាមួយពួកគាត់?
•តើអ្នកបញ្ជាទិញ/អ្នកជួលប៉ុន្មាននាក់ដែលគាត់កំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ?
•តើតម្លៃប៉ាន់ស្មានទៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប៉ុន្មាន? តើពួកគាត់មានរូបមន្តវាយតម្លៃអ្វីដែលអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មាននោះបាន?
•តើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់គឺជាអ្វី (ឧទាហរណ៍ អនឡាញ កាសែត ទិន្នន័យអ៊ីមែល)?
ទោះជាយ៉ាងណាសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺការសួរទៅលើតម្លៃលក់/ជួលនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។ អ្នកគួរតែស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ និងធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីតម្លៃដែលអ្នកអាចទទួលបានដោយឈរលើមូលដ្ឋានអចលនទ្រព្យស្រដៀងគ្នានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានបទពិសោធនឹងផ្តល់ការវាយតម្លៃនូវតម្លៃប្រហែលគ្នានឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀតភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ជាទូទៅនឹងឆ្លើយតបជាមួយសំណើរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវសំណើទីផ្សារមួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបន្ទាប់ពីការសម្ភាសជាមួយគាត់។
ការសម្រេចចិត្ត៖
នៅពេលដែលអ្នកបានពិនិត្យឡើងវិញនូវជម្រើសរបស់អ្នក និងបានសម្រេចចិត្តជ្រើសយកមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជឿថាអាចធ្វើការជួល ឬលក់ផ្ទះរបស់អ្នកបានហើយអ្នកត្រូវធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការមួយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសយកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ ក្នុងនោះគួរតែមានតម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃការលក់ ឬជួលកម្រៃជើងសាសរុបដែលអ្នកត្រូវបង់ (ជាប្រាក់រៀលឬដុល្លារ) ថ្លៃត្រូវបង់ផ្សេងៗ និងតម្លៃចំណាយផ្នែកទីផ្សារ។
ការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក៖
អ្នកបានជ្រើសរើសយកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដ៏ជំនាញម្នាក់ហើយការលក់ ឬជួលក៏កំពុងដំណើរការ។ តើអ្នកដឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចថាភ្នាក់ងារម្នាក់នោះកំពុងធ្វើការរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អ?
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីដែលភ្នាក់ងារគួរធ្វើប្រសិនបើពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលមានបង្ហាញនៅខាងក្រោមទេអ្នកអាចត្រូវពិចារណាស្វែងរកភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតហើយ៖
• ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានចំនួនអ្នកទិញ និងអ្នកជួលដែលពួកគេកំពុងទាក់ទង។
• មានដំណើរការពិនិត្យដើម្បីកំណត់អ្នកជួល ឬអ្នកទិញដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នក(ឧទាហរណ៍ឯកសារយោងការបញ្ជាក់ពីការងាររបស់ពួកគេជាដើម) ។
• ដំបូន្មានស្តីពីដំណើរការទីផ្សារទាក់ទងនឹងចំនួនដែលទទួលបានស្តីពីការសាកសួរអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក និងពីរបៀបដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញអចលនទ្រព្យទៅកាន់អ្នកជួល/អ្នកទិញ (ឧទាហរណ៍ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកែលម្អអចលនទ្រព្យឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តិចបន្តួចជាដើម) ។
• ដោះស្រាយការចរចាទៅលើតម្លៃជួលប្រចាំខែ ឬតម្លៃលក់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។ នេះប្រហែលជាការងារដ៏សំខាន់បំផុតនៃភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដ៏ល្អម្នាក់ជាអ្នកចរចាដ៏ជំនាញ។
• បង្ហាញពីបទពិសោធលើការដោះស្រាយដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្លូវច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការជួលអចលនទ្រព្យ និង/ឬធ្វើការលក់។
តើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការចាប់ផ្តើមស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឬនៅ? ចុចទីនេះហើយធ្វើការឆែកមើលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យលើ Realestate.com.kh នៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះ៕

ផ្ដល់ដោយ Realestate.com.kh

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared

អត្ថបទពេញនិយម

​កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​របស់​ ឡៅ សឺ (​Lao Tzu)​​​ទស្សនវិទូ​របស់​ចិន​

មេរៀន​សំខាន់ៗ​ដែល​​អ្នក​អាច​រៀន​សូត្រ​ពី​​​​សម្រង់​សម្ដី​ទាំង​៨​​របស់​លោក ​Jack Ma មហាសេដ្ឋី​ចិន​​ ​

គន្លឹះ​សម្ងាត់​ទាំង ៦​ ដែល​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​ចិត្ត​គំនិត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ដូច​មហា​សេដ្ឋី

គន្លឹះ​ដ៏​មុត​ស្រួច​ទាំង​៣​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​និង​អភិវឌ្ឍ​អ្នក​ឲ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មនុស្ស​ថ្មី​មួយ​ទៀត

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម​

លោក ព្រាប សុវត្ថិ ដឹកដៃកូនប្រុសទំាង២នាក់ធ្វើកក្រើកឆាកតន្រ្តី Tiger Street Football Festival 2019នាវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រទូទាំងប្រទេស

ក្រុមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ “A” ឈ្នះជើងឯកនៃ Tiger Street Football Festival 2019 លើកទី៧ ទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូង

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយឱ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង

ពិព័រណ៍ ឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៩ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្នែកឌីជីថលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាថ្ងៃអនាគត

អានអត្ថបទតាមខែ

March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031