រីករាយជាមួយប្រូម៉ូសិនពាក់កណ្តាលឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត TODAY​កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត TODAY បានដាក់ចេញនូវប្រូម៉ូសិនថ្មីរបស់ខ្លួន សម្រាប់អតិថិជនតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់ជាមួយនឹងល្បឿនធំជាងមុននិងតម្លៃសមរម្យ។

 

អតិថិជនទាំងអស់មាន 2 ជម្រើសដូចជា៖ 

- TODAY Fiber Plus ដែលមានល្បឿនពេលថ្ងៃ 14Mbps ពេលយប់ 70Mbps និងល្បឿនក្នុងស្រុក 70Mbps ជាមួយតម្លៃត្រឹមតែ $231 ប្រើបានរយៈពេល ១៤ខែ។

- និងទីពីរកញ្ចប់ TODAY Fiber ដែលមានល្បឿនពេលថ្ងៃ 17Mbps ពេលយប់ 51Mbps និងល្បឿនក្នុងស្រុក 70Mbps ជាមួយតម្លៃត្រឹមតែ $260 ប្រើបានរយៈពេល ១៤ខែ។

 

លើសពីការផ្តល់ជូនខាងលើ ក្រុមហ៊ុនថែមទាំងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនូវការជួលដុំ ONU និង ដុំ Wifi Router ដែលមានល្បឿន 5Gb ព្រមទាំងផ្តល់ជូននូវល្បឿនបន្ថែមសម្រាប់ការប្រើ ប្រាស់ក្នុងស្រុករហូតដល់ទៅ 70Mbps ដែលអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងការលេង Facebook, YouTube, TikTok ហ្គេមក្នុងស្រុក និងគេហទំព័រជាច្រើនទៀត។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ Sales hotline 087 21 55 77 / Office 070 21 55 77 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ today.com.kh។

 

 

X
5s