ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៤ឃ្លា ដែល​បាន​ពន្យល់​ចូល​ទៅ​ដល់​ខ្លឹមសារ​ស៊ីជម្រៅ​នៃ​ការ​បង្រៀន​របស់​ព្រះពុទ្ធ​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៤ឃ្លា ដែល​បាន​ពន្យល់​...

គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​អាច​ចង្អុល​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ឫសគល់​ដែល​ជា​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​ស្រាយ​មិន​ចេញ​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ជីវិត​អ្នក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​អាច​ចង្អុល​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ឫសគល់​ដែល​ជា​បញ្...

ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ជំរុញ​អ្នក​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទម្លាប់​នៃ​ការ​គិត​ចាស់​របស់​អ្នក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ជំរុញ​អ្នក​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទម...

សម្ដី​ប្រកបដោយ​បញ្ញាញាណ​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់ Lama Thubten Yeshe ដែល​ជា​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​របស់​ទីបេ​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​បញ្ញ...

ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លារបស់កវីនិពន្ធ​និង​រដ្ឋបុរស​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​មួយ​រូប​របស់​អាល្លឺម៉ង់​គឺ​លោក Johann Wolfgang von Goethe​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដ...

សុភាសិត​ល្អៗ​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​ជាតិសាសន៍​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​បាន​បន្សល់​ទុក​មក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ល្អៗ​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​ជាតិសាសន៍​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​បាន​...

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៧ឃ្លា​របស់ Kodo Sawaki ​គ្រូ Soto Zen មួយរូបរបស់​ជប៉ុន​នា​សតវត្ស​ទី​២០​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៧ឃ្លា​របស់ ...

ប្រយោគ​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កើត​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ទៅ​ក្នុង​ធម្មជាតិ​នៃ​ការ​គិត​របស់​អ្នក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កើត​ភាព​...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រៀន​សូត្រ​ជា​ថ្មី​ពី​ការ​ពិត​អំពី​ខ្លួនឯង​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​យល់ឃើញ​កន្លងមក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រៀន​សូត្រ​ជា​ថ្មី​ព...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់ Rumi ដែល​ជា​បញ្ញវន្ត​មួយ​រូប​របស់​ពែក្ស​នា​សម័យកាល​សតវត្ស​ទី១៣​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់ Rum...

ទស្សន​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​ជម្រៅ​នៃ​ខ្លួនឯង​ដើម្បី​សញ្ជឹងគិត​ឡើង​វិញ​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​ជម្រៅ​នៃ​ខ្លួនឯ...

ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញាញាណ​អំពី​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញាញាណ​អំពី​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត:...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​ម្ចាស់​សៀវភៅ Your Erroneous Zones លោក Wayne Dyer​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​ម្ចាស់​សៀវភៅ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​សៀវភៅ​ដែល​លក់​ដាច...

គតិ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​មាន​អត្ថន័យ​ស៊ីជម្រៅ​ប្រកបដោយ​គតិបណ្ឌិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​មាន​អត្ថន័យ​ស៊ីជម្រៅ​ប្រកបដោយ​គតិបណ្ឌិត:

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើ​ជា​ជំនួយ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ក្នុង​ជីវិត​បាន​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើ​ជា​ជំនួយ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​...

សុភាសិត​ចម្រុះ​ជាតិសាសន៍​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​ក្រេប​យក​ខ្លឹមសារ​របស់​វា​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ចម្រុះ​ជាតិសាសន៍​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​ក្រេប​យក​ខ្លឹមសារ​របស់​វា...

គតិ​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ឃើញ​រឿងរ៉ាវ​ដែល​បាន​កើតឡើង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​អ្នក​ឲ្យ​ច្បាស់​ជាង​មុន​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ឃើញ​រឿងរ៉ាវ​ដែល​បាន​កើតឡើង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​អ្នក​ឲ្យ​ច្បាស់​ជាង​មុន<...

គតិ​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សញ្ជឹង​គិត​និង​ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សញ្ជឹង​គិត​និង​ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​ជីវិ...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ល្បីៗ​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​មនុស្សលោក​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ល្បីៗ​នៅ​...

សម្ដី ១០ឃ្លាដកស្រង់ពីសៀវភៅអស្ចារ្យ ១០ក្បាល ជួយអ្នកយល់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ​

តើអ្នកពូកែក្នុងការដឹកនាំមនុស្សនិងក្រុមការងារឬទេ? សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រៀបដូចជាភាពពីកំណើត ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនវិញគឺត្រូវការពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនា...

X
5s