ផ្សារមូលបត្រ

CEO CIC Capital Partner Plc៖ គម្រោងវិនិយោគរួមរបស់ CIC នឹងជួយដល់ SME បានច្រើន​

តាមការឲ្យដឹងពីលោក ឡែម ចាន់សំរេច CEO CIC Capital Partner Plc ថា SMEs បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តែ 

ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ៖ គម្រោងវិនិយោគរួម Collective Investment Schemes ជាផលិតផលថ្មីក្នុងវិស័យមូលបត្រ​

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី​១១​ កក្កដា ២០១៩ កន្លងទៅ  CSX បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពី Est...

វិស័យមូលបត្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាង ១០ ដងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំដំបូង!​

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ វិស័យមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងហក់ឡើងបន្ដិចម្ដងៗ ដែលបានឆ្លុះបញ...

លោកស្រី ច្រែង រតនា៖ ផ្សារហ៊ុនគឺ ជាយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការចាកចេញ!​

កាលពីថ្ងៃ ២៩ ខែ​​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្ដីការគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខារផ្សព្វផ្ស...

ចង់ទិញហ៊ុនបាន តើគួរទិញដោយរបៀបណា?​

កាន់តែមានភាពងាយស្រួល ការជួញដូរភាគហ៊ុនត្រូវបានធ្វើ...

មុនសម្រេចចិត្ដវិនិយោគលើផ្សារមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ អ្នកគួរតែគិតគូរចំនុចទាំង៥នេះជាមុនសិន​

មានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនលឿន គឺសុទ្ធមានផ្សារមូលបត្រក្នុងប្រទេសពួក...

លទ្ធផលនៃការជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​

សន្ទស្សន៍ផ្សារមូល​បត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៥​ ខែមេ...

ទិដ្ឋភាពនៃការជួញដូរភាគហ៊ុននៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា កាលពីម្សិលមិញ​

ការជួញដូរនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនរបស់កម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះមានការប្...

ក្រុមហ៊ុន PPSP បង្កើតកំណត់ត្រាជួញដូរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា​

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន PPSP បានធ្វើការជួញដ...

ចំណេះដឹងខ្លីៗ! អ្វីទៅជាអ្នកធានាទិញមូលបត្រ Underwriter?​

អ្ន​កធានាទិញ​មូល​បត្រគឺ​ជា​អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុដែល​ផ្តល់ភាព​ខុស​គ្នា​ច្រើន​ផ្នែក​នៃ​​សេវាកម្ម​។ ​អ្ន​កធានាទិញ​មូល​បត្រភាគ​ច្រើន​មាន​ឯក​ទេសធំសំខាន់​ និង​ស្មុគ​ស្មាញផ្នែក​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញ​វត្ថុដូចជា ការ​ធានាទិញ​មូល​បត្រ សកម្ម​ភាព​អន្តរ...

អត្ថប្រយោជន៍ទាំង ៥ នៅពេលក្រុមហ៊ុនធ្វើការចុះបញ្ជីផ្សារមូលបត្រ​

នៅ​ពេល​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯក​ជន​មួយ​មា​ន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ខ្លាំ​ងលើ​អាជីវកម្ម​ គេ​មាន​ឱកាស​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ប្រែ​ខ្លួន​ទៅជា​ក្រុម​ហ៊ុន​សាធារណៈបាន​។ នៅ​ពេល​ក្រុម​ហ៊ុន​​មួយ​ក្លាយ​ជា​ក្រុន​ហ៊ុន​សាធារណៈមាន​ន័យ​ថា​ ក្រុម​ហ៊ុន​មាន​លទ្ធ​ភាព​បោះ​ផ្ស...