ជីវិត​

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​ដំណើរការ​ខាងក្នុង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​មាន​ភាព​ប្រក្រតី​ឡើង​វិញ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​ដំណើរការ​ខាងក្នុង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​មាន​ភាព​ប្រក្រតី​ឡើង​វិញ:

 

១) «នៅ​ពេល​នរណា...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ភាព​ឯកា ភាព​ភ័យខ្លាច និង​ក្ដី​ស្រឡាញ់

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ភាព​ឯកា ភាព​ភ័យខ្លាច និង​ក្ដី​ស្រឡាញ់:

 

១) «យើង​ត្រូវតែ​ក្លាយ​ជា​ឯកា​យ៉ាង​ខ្...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៤ឃ្លា​របស់​​ Shams Tabrizi ដែលជាស៊ូហ្វី​ឬ​អ្នក​បដិបត្តិ​សាសនា​មូស្លីម​របស់​ហ្វាស៊ី​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៤ឃ្លា​របស់​ស៊ូហ្វី​ឬ​អ្នក​បដិបត្តិ​សាសនា​មូស្លីម​របស់​ហ្វាស៊ី​មួយ​រូប​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Shams Tabrizi:

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើ​បដិវត្ត​អ្នក​បាន

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើ​បដិវត្ត​អ្នក​បាន:

 

១) «បើ​រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​ចិត្ត​មនុស្ស​នៅតែ​មិន​ផ្លាស់ប្ដូ...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន៧ឃ្លា អំពី​ការ​ស្មោះត្រង់​ជាមួយ​ខ្លួនឯង

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន៧ឃ្លា អំពី​ការ​ស្មោះត្រង់​ជាមួយ​ខ្លួនឯង:

 

១) «ធ្វើ​រឿង​មួយ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ ហើយ​អំឡុង​ពេល​...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៦ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​ច្របូកច្របល់​នៃ​ចិត្ត​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៦ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​ច្របូកច្របល់​នៃ​ចិត្ត​របស់​អ្នក:

១) «រឿង​ដែល​ពិ​បាកជម្រុញ​ឲ្យអ្នក​ជំនះ​រាល់​នឿយ​ហត់...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ចំនួន​ ៩ ឃ្លា ដែល​ជនជាតិ​ជប៉ុន​អាច​ចែករំលែក​អ្នក​នូវ​គតិបណ្ឌិត​របស់​ពួកគេ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ជនជាតិ​ជប៉ុន​អាច​ចែករំលែក​អ្នក​នូវ​គតិបណ្ឌិត​របស់​ពួកគេ:

 

១) «ចិត្ត​ដែល​ពោ...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​ចង្អុល​បង្ហាញ​ប្រាប់​អ្នក​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ទីណា​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​កំហុស

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​ចង្អុល​បង្ហាញ​ប្រាប់​អ្នក​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ទីណា​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​កំហុស:

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៩ឃ្លា​ពីលោក Leonard Cohen ដែលជា​តន្ត្រីករជាតិ​កាណាដាមួយ​រូប​​ដែល​តាក់តែង​និង​សម្ដែង​ស្នាដៃ​របស់​ខ្លួនឯង

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៩ឃ្លា​ពី​តន្ត្រីករ​ដែល​តាក់តែង​និង​សម្ដែង​ស្នាដៃ​របស់​ខ្លួនឯង(singer-songwriter) អ្នក​តែង​កំណាព្យ​និង​រឿង​ប្រ...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ចេះ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៅ​ខាងក្រៅ​ពី​ខាងក្នុង​មក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ចេះ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៅ​ខាងក្រៅ​ពី​ខាងក្នុង​មក៖

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បុគ្គល​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​បាន​រៀបរាប់​ពី​បទពិសោធន៍​ដែល​ពួកគេ​បាន​ដើរ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បុគ្គល​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​បាន​រៀបរាប់​ពី​បទពិសោធន៍​ដែល​ពួកគេ​បាន​ដើរ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ:

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ចេះ​ចុះសម្រុង​ជាមួយ​គ្រប់​ស្ថានការណ៍​ទាំងអស់​ក្នុង​ដំណើរ​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៣ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ចេះ​ចុះសម្រុង​ជាមួយ​គ្រប់​ស្ថានការណ៍​ទាំងអស់​ក្នុង​ដំណើរ​ជីវិត៖

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី​កវីនិពន្ធ​ស្នាដៃ​ល្បីៗ​នៅ​លើ​ពិភពលោក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី​កវីនិពន្ធ​ស្នាដៃ​ល្បីៗ​នៅ​លើ​ពិភពលោក:

 

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន៤​របស់​លោក Wilhelm Reich ដែល​ជា​គ្រូពេទ្យ​និង​អ្នក​វិភាគ​ចិត្តសាស្ត្រ​មួយ​រូប​របស់​អូទ្រីស

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន៤​របស់​លោក Wilhelm Reich ដែល​ជា​គ្រូពេទ្យ​និង​អ្នក​វិភាគ​ចិត្តសាស្ត្រ​មួយ​រូប​របស់​អូទ្រីស និង​​ត្រូវ​បាន​...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​លោក Grant Morrison ​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​កំប្លែង​និង​អ្នក​សរសេរ​រឿង​ល្ខោន​ជនជាតិ​ស្កុតឡែន​មួយ​រូប

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​លោក Grant Morrison ដែល​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​កំប្លែង​និង​អ្នក​សរសេរ​រឿង​ល្ខោន​ជនជាតិ​ស្កុតឡែន​មួយ​រូប។ ​ស្នា...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​ដាស់​ការ​សង្កេត​សួរ​ខ្លួនឯង​នៅ​ខាងក្នុង​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​ដាស់​ការ​សង្កេត​សួរ​ខ្លួនឯង​នៅ​ខាងក្នុង​អ្នក:

 

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លា​របស់​លោក Neil Gaiman កវីនិពន្ធរឿង​ប្រឌិត​ខ្លីៗនិងសៀវភៅ​កំប្លែងជាតិ​អង់គ្លេស​មួយ​រូប

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លា​របស់​កវីនិពន្ធ​រឿង​ប្រឌិត​ខ្លីៗ រឿង​ប្រលោមលោក សៀវភៅ​កំប្លែង រឿង​ពិត រឿង​សម្ដែង​តាម​វិទ្យុ និង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​របស...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៤ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​បាន​ត្រាស់​ដឹង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​កខ្វក់​នៃ​លោក​នេះ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៤ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​បាន​ត្រាស់​ដឹង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​កខ្វក់​នៃ​លោក​នេះ:

&n...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ដ៏​ស្អាត​ផូរផង់​ចំនួន១០​របស់​អៀរឡង់ ដែល​អ្នក​គួរ​ចំណាយ​ពេល​អាន

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ដ៏​ស្អាត​ផូរផង់​ចំនួន១០​របស់​អៀរឡង់ ដែល​អ្នក​គួរ​ចំណាយ​ពេល​អាន:

 

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​និង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​គិត​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​លោក George Carlin ដែល​ជា​អ្នក​កំប្លែង​មួយ​រូប​របស់​អាមេរិក

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​និង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​គិត​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​លោក George Carlin ដែល​ជា​អ្នក​កំប្លែង​ឈរ​សម្ដែង​ម្នាក...

X
5s