ជីវិត​

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​កែតម្រូវ​ការ​គិត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​មក​ផ្លូវត្រូវ​វិញ​បាន

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​កែតម្រូវ​ការ​គិត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​មក​ផ្លូវត្រូវ​វិញ​បាន:

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ជា​ចំណោទ​ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​មិន​ធ្លាប់​បាន​សញ្ជឹង​គិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ជា​ចំណោទ​ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​មិន​ធ្លាប់​បា...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​​១១​ឃ្លា​ដែល​បាន​ដកស្រង់​ពី​ទស្សនវិទូ​និងកវីនិពន្ធដែល​មាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​​១១​ឃ្លា​ដែល​បាន​ដកស្រង់​ពី​ទស្សនវិទូ​និងកវីនិពន្ធដែល​មា...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​​អ្នក​គួរប្រើប្រាស់ដើម្បីយក​មក​សិក្សា​ពី​ធម្មជាតិ​នៃ​ចិត្ត​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​​អ្នក​គួរប្រើប្រាស់ដើម្បីយ...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ដ៏​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ពី​ចម្រុះ​ជាតិសាសន៍​នៅ​លើ​ពិភពលោក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ដ៏​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ចងក្...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្រង់សម្តី​៧ឃ្លា អាច​ជួយ​ធ្វើ​ជា​​ស្ពាន​ចម្លង​ឲ្យ​អ្នក​មាន​​ភាព​ចាស់ទុំ​ខាង​ផ្លូវចិត្ត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ធ្វើ​ជា​ស្ពា...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពីព្រះសង្ឃ Haemin Sunim អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ The Things You Can See Only When You Slow Down

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​គតិ​ចំនួន ៨ ឃ្លា​ពី

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ប្រកប​ដោយ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ស្រាយ​ចំណង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​បាន

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ប្រកប​ដោយ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អា...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៤ឃ្លា ដែល​បាន​ពន្យល់​ចូល​ទៅ​ដល់​ខ្លឹមសារ​ស៊ីជម្រៅ​នៃ​ការ​បង្រៀន​របស់​ព្រះពុទ្ធ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៤ឃ្លា ដែល​បាន​ពន្យល់​...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​អាច​ចង្អុល​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ឫសគល់​ដែល​ជា​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​ស្រាយ​មិន​ចេញ​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ជីវិត​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​អាច​ចង្អុល​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ឫសគល់​ដែល​ជា​បញ្...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ជំរុញ​អ្នក​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទម្លាប់​នៃ​ការ​គិត​ចាស់​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ជំរុញ​អ្នក​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទម...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ប្រកបដោយ​បញ្ញាញាណ​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់ Lama Thubten Yeshe ដែល​ជា​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​របស់​ទីបេ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​បញ្ញ...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ល្អៗ​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​ជាតិសាសន៍​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​បាន​បន្សល់​ទុក​មក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ល្អៗ​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​ជាតិសាសន៍​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​បាន​...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៧ឃ្លា​របស់ Kodo Sawaki ​គ្រូ Soto Zen មួយរូបរបស់​ជប៉ុន​នា​សតវត្ស​ទី​២០

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៧ឃ្លា​របស់ ...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កើត​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ទៅ​ក្នុង​ធម្មជាតិ​នៃ​ការ​គិត​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កើត​ភាព​...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រៀន​សូត្រ​ជា​ថ្មី​ពី​ការ​ពិត​អំពី​ខ្លួនឯង​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​យល់ឃើញ​កន្លងមក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រៀន​សូត្រ​ជា​ថ្មី​ព...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​ជម្រៅ​នៃ​ខ្លួនឯង​ដើម្បី​សញ្ជឹងគិត​ឡើង​វិញ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​ជម្រៅ​នៃ​ខ្លួនឯ...

X
5s