ជីវិត​

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា​ពី​កវីនិពន្ធ​ដែល​សុទ្ធតែ​មាន​មេរៀន​ល្អៗ ​ដែល​អ្នក​អាច​រៀន​សូត្រ​ពី​ពួកគេ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា​ពី​កវីនិពន្ធ​ដែល​សុទ្ធតែ​មាន​មេរៀន​ល្អៗ​ដែល​អ្នក​អាច​រៀន...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា​ពី​កវីនិពន្ធ​ដែល​សុទ្ធតែ​មាន​មេរៀន​ល្អៗ ​ដែល​អ្នក​អាច​រៀន​សូត្រ​ពី​ពួកគេ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា​ពី​កវីនិពន្ធ​ដែល​សុទ្ធតែ​មាន​មេរៀន​ល្អៗ​ដែល​អ្នក​អាច​រៀន...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ចំនួន​១៤​ឃ្លា ពោរពេញដោយចំណេះដឹងដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​បាន​រៀន​សូត្រ​អ្វី​ម្យ៉ាង​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ចំនួន​១៤​ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​បាន​រៀន​សូត្រ​អ្វី​...

ឃ្លាំង​គំនិត

ការ​ពិត​អំពី​ជីវិត​ចំនួន​១០ ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង​និង​ភ្ញាក់​រំលឹក

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ការ​ពិត​អំពី​ជីវិត​ចំនួន​១០ ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង​និង​ភ្ញាក់​រំលឹក:...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សម្លឹង​មើល​ការ​លំបាក​ក្នុង​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​រូបភាព​ថ្មី

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សម្លឹង​មើល​ការ​លំបាក​ក្នុង​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​រូបភាព​ថ្មី:

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ចំនួន​៦​ឃ្លា​ដកស្រង់ពី​សៀវភៅ Sapiens: A Brief History of Humankind

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ចំនួន​៦​ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ Sapiens:...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ដ៏មានអត្ថន័យ​​ ​១៣ឃ្លាមាន​ដើមកំណើត​ពីបណ្ដា​ប្រទេស​​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងកើត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ចំនួន​១៣ ដែល​មាន​ដើមកំណើត​ពី​ប្រជាជន​ដែល​បាន​រស់នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងកើត:<...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ស៊ីជ​ម្រៅ ​​៩​ឃ្លាដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ឲ្យរក​ឃើញ​ថាអ្វី​​ជា​បញ្ហា​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​អ្នក​ពិតប្រាកដ​!

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​៩​ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​រក​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​អ្វី​ទៅ...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១១​ឃ្លា ដែល​អាចពង្រីក​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នកទៅលើ​ការ​ពិត​នៃ​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១១​ឃ្លា ដែល​អាច​បើក​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ទូលាយ​ជាង​មុន​ដើម្បី​មើល​ឃើញ​ពី​ការ​ពិត...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ជីវិត​​៩​ឃ្លាអំពី​ការ​ជាប់ជំពាក់​របស់​យើង​ ដែល​ជា​ដើម​ហេតុ​នាំ​ទៅ​រក​សេចក្ដី​ទុក្ខ​​ខ្លួនឯង

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​៩​ឃ្លា ដែល​និយាយ​អំពី​ការ​ជាប់ជំពាក់​របស់​យើង​ដែល​ជា​ដើម​...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​៨​ឃ្លា​របស់នីកូឡា តេស្លា ដែល​បាន​បង្ហាញ​ពី​បញ្ញា​របស់​អ្នក​ច្នៃបង្កើត​រូប​នេះ

នីកូឡា តេស្លា គឺ​ជា​អ្នក​ច្នៃបង្កើត វិស្វករ​អគ្គិសនី វិស្វករ​មេកានិច និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​សិក្សា​ពី​អនាគត​មួយ​រូប​ដែល​មាន​ដើម...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា ដែល​សុទ្ធតែ​បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នូវ​ខ្លឹមសារ​ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា ដែល​សុទ្ធតែ​បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នូវ​ខ្លឹមសារ​ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត៖

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ចម្រុះ​ជាតិសាសន៍​​១៣​ឃ្លា ដែល​អ្នក​អាច​ចម្រាញ់​យក​ខ្លឹមសារ​របស់​វា​មក​ដឹកនាំ​ជីវិត​អ្នក​បាន

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ចម្រុះ​ជាតិសាសន៍​ចំនួន​១៣​ឃ្លា ដែល​អ្នក​អាច​ចម្រាញ់​យក​ខ្លឹមសារ​របស់...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​៨​ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​មើល​ឃើញ​ពី​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៨​ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​មើល​ឃើញ​ពី​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​អ្នក៖

<...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ចំនួន​១១​ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ទំនាក់ទំនង​យ៉ាង​ស៊ីជម្រៅ​រវាង​មនុស្សលោក​និង​ធម្មជាតិ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​គតិ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ចំនួន​១១​ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ទំនាក់ទំនង​យ៉ាង​ស៊ីជម្រៅ​រវាង​ម...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដីដកស្រង់ចំនួន៨ឃ្លាពីអ្នកវិភាគចិត្តសាស្ត្រជ្វីសអាល្លឺម៉ង់ លោក Erich Fromm

លោក Erich Fromm គឺជា​ជនជាតិ​ជ្វីស​អាល្លឺម៉ង់​មួយ​រូប​ដែល​បាន​រត់​គេច​ពី​របប​ផ្ដាច់ការ​ណាស៊ី និង​ប្ដូរ​ទៅ​តាំង​លំនៅ​នៅ​ឯ​សហ...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១២​ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ការ​ពិត​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​នៃ​ជីវិត​ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​សញ្ជឹងគិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១២​ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ការ​ពិត​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​នៃ​ជីវិត​ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​សញ្ជឹងគិត៖

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០​ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សម្លឹង​មើល​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ជ្រុង​ថ្មី

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០​ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សម្លឹង​មើល​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ជ្រុង​ថ្មី៖<...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០​ឃ្លា​របស់​ជ័ងជឺ ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​និង​យក​ទៅ​គិត​ឲ្យ​បាន​ហ្មត់ចត់

ជ័ងជឺ​ជា​ទស្សនវិទូ​របស់​ចិន​បុរាណ បាន​និយាយ​ថា «សមិទ្ធផល​គឺជា​ការ​ចាប់ផ្ដើ...