វគ្គសិក្សា «វេយ្យាករណ៍និងបកប្រែអត្ថបទកាសែតពិសេស» (Special Grammar and Newspaper Translation Course)​វគ្គសិក្សាពិសេស «វេយ្យាករណ៍និងបកប្រែកាសែត» គឺជាវគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការបកប្រែអត្ថបទព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស  សម្រាប់អ្នកសិក្សាដែលមានបំណងចង់ពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួន ជាពិសេសវេយ្យាករណ៍និងការបកប្រែ។ បន្ថែមពីនេះក្នុងការសិក្សាវគ្គនេះ អ្នកនឹងទទួលបានរៀនពីការបញ្ចេញសម្លេងឲ្យត្រឹមត្រូវ និងបង្កើនសមត្ថភាពការអានរបស់អ្នក។ លើសពីនេះថែមទៀតនោះ អ្នកនឹងចេះនូវពាក្យ ឃ្លងឃ្លា ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទកាសែតតែម្ដង។ ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ហើយជំនាញមួយនេះទៀតសោតក៏ជាជំនាញដែលកម្រនិងមានទីផ្សារកាងារទូលំទូលាយផងដែរ។ 

  •  រយៈពេល៖ ៦ សប្ហាហ៍
  •  ថ្ងៃចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
  • ម៉ោងសិក្សា៖ ថ្ងៃចន្ទ-ព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង ៧៖៣០នាទី ដល់ ៨៖៣០នាទី (យប់)
  • តម្លៃសិក្សា៖ ៧០ដុល្លារ 
  • តម្លៃសិក្សា៖ ៥០ដុល្លារ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ២៨ (ទទួលបានវចនានុក្រម Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9th edition សម្រាប់ទូរសព្ទដៃមួយ)កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកសិក្សា

???បញ្ជាក់៖ ការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញតាមកម្មវិធីទូរសព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រ មានភាពងាយស្រួល និងចំនួនសិស្សកំណត់ត្រឹម ១០នាក់ប៉ុណ្ណោះ

តម្រូវការ៖

១) មានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីកម្រិត Intermediate ឡើងទៅ

២) មានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការបកប្រែអត្ថបទព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេស

៣) ចង់បង្កើនសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួន

ខ្លឹមសារមេរៀននិងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនេះ៖

១) រៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតភាសាអង់គ្លេសទៅជាខ្មែរ

២) រៀនពីក្បួនវេយ្យាករណ៍ក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេស (Grammar for Writing)

៣) រៀនវិភាគវេយ្យាករណ៍ក្នុងអត្ថបទកាសែត

៤) របៀបបញ្ចេញសម្លេងភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

៥) យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់វចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេសត្រឹមត្រូវ

៦) បង្កើនជំនាញអាន និងការបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

៧) ទទួលបាននូវពាក្យ ឃ្លងឃ្លា ប្រយោគ ក្បួនវេយ្យាករណ៍ផ្សេងៗក្នុងភាសាអង់គ្លេស

៨) រៀនបកប្រែវីដេអូអំពីគំនិតបុគ្គលល្បីៗ ដើម្បីជាទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួន

៩) រៀនបកប្រែពីវីដេអូពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស

១០) តាមដានព័ត៌ទាន់ហេតុការណ៍ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក

១១) ការរៀនអមដោយមានការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់

១២) មានឱកាសធ្វើការជាអ្នកបកប្រែឲ្យគេហទំព័រ BizKhmer.com

១៣) ផ្ដល់ជូននូវឯកសារ E-books កម្មវិធីកុំព្យូរទ័រ និងកម្មវិធីប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃល្អៗ (Oxford, Cambridge) ដែលជួយដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស

១៤) ទទួលបានវិញ្ញបនប័ត្របញ្ជាក់ការសិក្សា

១៥) ទទួលបានការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងធនធានសិក្សាផ្សេងៗក្នុងក្រុម Telegram និង Messenger

១៦) បង្កើនជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង

១៧) ទទួលបានការជួយព្រឹក្សាយោបល់ជារៀងរហូត

Course Outline: https://drive.google.com/file/d/1M48E5TQCqb6O5vU9wqkgavorhxHCgnsp/view?usp=sharing

☎️☎️☎️ ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលសិក្សា និងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម៖ 096 35 45 925

==============================================

Special Grammar and Newspaper Translation Course

? ? ? Special Grammar and Newspaper Translation Course is specifically designed by an expert, who has practical experiences in both teaching English and translating national and international news articles, for those who wish to widen and strengthen their English knowledge, especially grammar structures and translation. Besides, you will be able to know some techniques on how to pronounce English words correctly. In addition, the course will help you enrich your vocabulary, including words, phrases, phrasal verbs and idioms, for everyday use. Last but not least, you will be able to learn and know how to write Khmer into English with hand-on experience.  Upon finishing this course, you will gain many benefits; moreover, translation skills are in demand. 

  • Fee: 70$/person 
  • Early Bird: 50$ (with an Oxford Advanced Learner’s Dictionary app)
  • Duration: 6 Weeks
  • Starting date: 30 December 2019
  • Time: Mon-Thur. (7:30-8:30pm)

???Note: This course is conducted online. (10 limited seats)

Requirement: 
1. Intermediate level of English proficiency
2. A willingness to study English
3. An interest in translating news articles
4. Strong commitment to studying 

Contents and Benefits:

1) Learn how to translate English into Khmer;
2) Learn about grammar for academic writing skills;
3) Know how to pronounce English words correctly;
4) Learn how to use English dictionaries;
5) Learn how to interpret Khmer into English;
6) Improve your reading skills;
7) Learn in-context words, phrases, idioms;
8) Translate short videos of prominent people in the world;
9) Analyze grammar structures in newspaper articles;
10) Learn with practical exercises;
11) Widen your knowledge in both local and international;
12) Get E-books, computer programs, and many mobile apps (Oxford, Cambridge), which are good for English learners;
13) Receive a certificate upon finishing the course;
14) Have an opportunity to be a translator at Bizkhmer.com
15) Get learning resources through Telegram and Messenger groups;
16) Strengthen communication skills;
17) 15) Receive lifelong support. 

Course Outline: https://drive.google.com/file/d/1M48E5TQCqb6O5vU9wqkgavorhxHCgnsp/view?usp=sharing

More further info: 096 35 45 925

 

X
5s