សុភាសិត​ដ៏មានអត្ថន័យ​​ ​១៣ឃ្លាមាន​ដើមកំណើត​ពីបណ្ដា​ប្រទេស​​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងកើត​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ចំនួន​១៣ ដែល​មាន​ដើមកំណើត​ពី​ប្រជាជន​ដែល​បាន​រស់នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងកើត:

) «ពួក​យើង​ចាប់ផ្ដើម​ជា​ជន​ល្ងង់ខ្លៅ​និង​មាន​បញ្ញា​តាមរយៈ​បទពិសោធន៍។»
) «ជន​​ដែល​ប្រញាប់ប្រញាល់​រំលង​ហួស​រឿង​ដែល​ល្អៗ។»
) «របស់​ល្អ​លក់ដាច់​ដោយ​ខ្លួន​វា របស់​មិន​ល្អ​ឃោសនា​ពី​ខ្លួនឯង។»
) «កុំ​ចាក់​ខោអាវ​មុន​ពេល​កូន​ចាប់កំណើត។»
) «បន្តិច​ម្ដងៗ បន្តិច​ក្លាយ​ជា​ច្រើន។»
) «គ្រប់យ៉ាង​មាន​ទី​បញ្ចប់។»
) «មិត្តភ័ក្ដិ​ជិតស្និទ្ធ​អាច​ក្លាយ​ជា​សត្រូវ​ជិតស្និទ្ធ។»
) «បុគ្គល​ដែល​ចង្អុល​ម្រាមដៃ​របស់​គាត់​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ថា​ម្រាមដៃ​៤​ទៀត​កំពុងតែ​ចង្អុល​មក​កាន់​ទិសដៅ​របស់​គាត់​នោះ​ឡើយ។»
) «មិន​មាន​ការ​ព្យាបាល​ណា​ដែល​មិន​មាន​ការ​លះបង់​នោះ​ឡើយ។»
១០) «បុគ្គល​ដែល​មិន​ដឹង​ពី​រឿង​មួយ​ដឹង​ពី​រឿង​ដទៃ​មួយ​ទៀត។»
១១) «មិន​មាន​ឃ្លា​ណា​ដែល​មិន​មាន​អត្ថន័យ​ពីរ​នោះ​ឡើយ។»
១២) «បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​អំណោយ កុំ​វាស់វែង​វា។»
១៣) «មើល​ឃើញ​ខុស​ពី​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រាប់។»

ដោយ៖ ស្រីពៅ

អត្ថបទទាក់ទង៖ សម្រង់​សុភាសិត​របស់​ទីបេ​ចំនួន​១១ ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​និង​សិក្សា​ស្វែងយល់

X
5s