ល្ងាចហ្នឹងហូបប៊ីយ៉ែរ ហ្អេស......? តោះ​ចឹងទៅ Park Cafe​បង្កើនភាពរីករាយ កាត់បន្ថយអារម្មណ៌ស្ត្រេសបន្ទាប់ពីម៉ោងការងារ ជុំក្រុមការងារនៅ Park Cafe ជាជម្រើសល្អម្យ៉ាង ពិសេសទទួលបានប្រម៉ូសិន Happy Hour Chicken & Beer នៅគ្រប់សាខាផាកកាហ្វេទាំងអស់។

-------------------------

លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូនសម្រាប់ប្រម៉ូសិននេះ៖

- ផ្តល់ជូនចាប់ពីម៉ោង ០២ រសៀល រហូតដល់ ០៩យប់

- រាល់ការកុម៉្មង់ស្លាបមាន់រសជាតិណាមួយ ១ចាន ឬ ១ឈុត គឺទទួលបានស្រាបៀកាស់ស្បែរ (ដបតូច) ១ដប ភ្លាមៗ

- ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែការទទួលទានក្នុងហាងប៉ុណ្ណោះ

- ការផ្តល់ជូនរហូតដល់អស់ពីស្តុក

X
5s