ជនបរទេសមិនអាចកាន់កាប់អចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេ​បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនបរទេស (រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេ លើកលែងតែខុនដូដែលក្នុងនោះជនបរទេសអាចកាន់កាប់រហូតដល់ ៤០ ភាគរយនៃចំនួនយូនិតសរុបនៃអគារខុនដូ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ Multi Law។

ច្បាប់ស្តីពីក្រុមហ៊ុនមីយ៉ាន់ម៉ា (ឆ្នាំ ២០១៧) ដែលបានចូលជាធរមានក្នុងខែសីហាឆ្នាំ ២០១៨ អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាគហ៊ុនបរទេសរហូតដល់ ៣៥%។ តាមការបញ្ជាក់ពីគេហទំព័រដដែលខាងលើ កម្មសិទ្ធិករបរទេស ៣៥% អាចមានកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដូចជាដីធ្លីជាដើម។

ទោះយ៉ាងណាការផ្ទេរច្បាប់ស្តីពីការរឹតត្បិតលើអចលនវត្ថុ (១៩៨៧) នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបរទេស ឬបុគ្គលដែលជាជនជាតិបរទេសកាន់កាប់ដីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយ៕

ដោយ៖ យ៉ាយ៉ា

 

We Strong Realty We Guide You To The Best Choice.

Sponsored by We Strong Realty

Powered by BizKhmer Media

សូមទំនាក់ទំនង៖

☎️(+855)15 224 299

☎️(+855)96 62 62 642

☎️(+855)12 66 61 04

📩 Email: [email protected] 

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 5A ផ្លូវ 11OBT, សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌ ពោធិ សែនជ័យ  រាជធានី ភ្នំពេញ។

#Real_Estate

#Real_Estate_Cambodia

 

X
5s