ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៦ឃ្លា ដែល​អាច​បំភ្លឺ​បញ្ញា​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ស្វែងរក​ផ្លូវ​ចេញ​ពី​សេចក្ដីទុក្ខ​នៅក្នុង​ជីវិត​បាន​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៦ឃ្លា ដែល​អាច​បំភ្លឺ​បញ្ញា​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ស្វែងរក​ផ្លូវ​ចេញ​ពី​សេចក្ដីទុក្ខ​នៅក្នុង​ជីវិត​បាន:

 

១)...

ទស្សន​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​មនោសញ្ចេតនា​ចំនួន​៩ឃ្លា ពី​អ្នក​និពន្ធ​ល្បីៗ​របស់​ជប៉ុន​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​មនោសញ្ចេតនា​ចំនួន​៩ឃ្លា ពី​អ្នក​និពន្ធ​ល្បីៗ​របស់​ជប៉ុន:

 

១) «វា​លូតលាស់​ដោ...

ទស្សន​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន១០​ឃ្លា​របស់​អ្នក​និពន្ធ​ជនជាតិ​លីបង់​អាមេរិក Khalil Gibran​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន១០​ឃ្លា​របស់​អ្នក​និពន្ធ​ជនជាតិ​លីបង់​អាមេរិក Khalil Gibran និង​ជា​កវី​កំណាព្យ សិល្បករ​មួយ​រូប​ផង​ដែរ:

 

...

​សម្ដីដកស្រង់ចំនួន១០ឃ្លា របស់ Adyashanti ដែល​ជា​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្តវិញ្ញាណ​និង​ជា​ម្ចាស់​សៀវភៅ The End of Your World​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ប្រមូលផ្ដុំ​នូវ​សម្ដីដកស្រង់​ចំនួន១០ឃ្លា របស់ Adyashanti ដែល​ជា​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្តវិញ្ញាណ​និង​ជា​ម្ចាស់​សៀវភៅ The End of Your World:

 

...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​នាំ​អ្នក​ទៅ​គិត​ពិចារណា​ថា​តើ​ជីវិត​គឺជា​អ្វី​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​នាំ​អ្នក​ទៅ​គិត​ពិចារណា​ថា​តើ​ជីវិត​គឺជា​អ្វី:

១) «កុំ​ទុក្ខសោក កុំ​ទុក្ខសោក​សូម្បី​ទៅលើ​ការ​ពិត...

ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លាដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ Finite and Infinite Games ដោយ​អ្នក​និពន្ធ James P. Carse​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លា​ចេញ​ពី​សៀវភៅ Finite and Infinite Games ដោយ​អ្នក​និពន្ធ James P. Carse:

១) «ត្រៀមខ្លួន​ប្រឆា...

គតិ​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី​កវីនិពន្ធ​​លោក Haruki Murakami ដែល​នឹង​បំផុស​អ្នក​ឲ្យ​នឹក​ឃើញ​ដល់​អារម្មណ៍​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ពាល់​ពី​មុន​មក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី​កវីនិពន្ធ​របស់​ជប៉ុន​លោក Haruki Murakami ដែល​នឹង​បំផុស​អ្នក​ឲ្យ​នឹក​ឃើញ​ដល់​អារម្មណ៍​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​...

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពីគ្រូ​ព្រះពុទ្ធសាសនា​របស់​ទីបេ Sogyal Rinpoche និង​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ The Tibetan Book of Living and Dying​​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី Sogyal Rinpoche ដែល​ជា​គ្រូ​ព្រះពុទ្ធសាសនា​របស់​ទីបេ និង​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី Ai Yazawa អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ប្រលោមលោក​បែប​កំប្លែង​(Manga)មួយ​រូប​របស់​ជប៉ុន​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី Ai Yazawa ដែល​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ប្រលោមលោក​បែប​កំប្លែង​(Manga)មួយ​រូប​របស់...

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ការ​គិត​បែបដឺដងប្លែក​ពី​គេ​របស់​កវីនិពន្ធ​ Mark Twain​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ឆ្លុះប...

ទស្សន​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​និយាយ​អំពី​ចក្រវាល អត្ថិភាព និង​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​និយាយ​អំពី​ចក្រវាល អត្ថិភាព និង​ជីវិត​របស់​មនុស្ស

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១២​ឃ្លា ដែល​នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សញ្ជប់សញ្ជឹង​គិត​ស៊ីជម្រៅ​ចូល​ក្នុង​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១២​ឃ្លា ដែល​នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សញ្ជប់សញ្ជឹង​គិត​ស៊ីជម្រៅ​ចូល​ក្នុង​ជីវិត

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​កវីនិពន្ធ​​ជនជាតិ​អេស្ប៉ាញ លោក Carlos Ruiz Zafon ពី​សៀវភៅ​ The Shadow of the Wind​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​កវីនិពន្ធ​រឿង​ប្រលោមលោក​ជនជាតិ​អេស្ប៉ាញ លោក

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ជំរុញ​អ្នក​ឲ្យ​សិក្សា​ពី​ការពិត​ដែល​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​ខ្លួនឯង​

 

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​ជំរុញ​អ្នក​ឲ្យ​សិក្សា​ពី​ការពិត​ដែល​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​ខ្លួនឯង

ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ដាស់​សតិ​អ្នក​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ពី​ភាព​ក្លែងក្លាយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ដាស់​សតិ​អ្នក​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ពី​ភាព​ក្លែងក្លាយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត...

សុភាសិត​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​គតិបណ្ឌិត​របស់​បុរាណ​ចិន​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​គតិបណ្ឌិត​របស់​បុរាណ​ច...

សម្ដី​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី​អ្នក​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​និង​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ល្បីៗ​ ដែលអ្នកគួរអាននិងសិក្សា​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដែល​បាន​ដកស្រង់​ពី​អ្នក​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​និង​អ្នក​វិទ្យាសាស...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង​របស់​ខ្លួនឯង​បាន​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង​របស់​ខ្លួនឯង​បាន

ប្រយោគ​ចំនួន​៦ឃ្លា​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ​ដែល​ចាក់​ទម្លុះ​ចូល​ជ្រៅ​ក្នុង​ការ​ពិត ពី​សៀវភៅ Think on These Things របស់ Jiddu Krishnamurti​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៦ឃ្លា​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ​ដែល​ចាក់...

X
5s