ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី​អ្នក​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​និង​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ល្បីៗ​ ដែលអ្នកគួរអាននិងសិក្សា​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដែល​បាន​ដកស្រង់​ពី​អ្នក​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​និង​អ្នក​វិទ្យាសាស...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង​របស់​ខ្លួនឯង​បាន​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង​របស់​ខ្លួនឯង​បាន

ប្រយោគ​ចំនួន​៦ឃ្លា​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ​ដែល​ចាក់​ទម្លុះ​ចូល​ជ្រៅ​ក្នុង​ការ​ពិត ពី​សៀវភៅ Think on These Things របស់ Jiddu Krishnamurti​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៦ឃ្លា​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ​ដែល​ចាក់...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​នាំ​អ្នក​ចូល​ទៅ​ដល់​កម្រិត​ដែល​ស៊ីជម្រៅ​មួយ​ទៀត​នៃ​ជីវិត​ដែល​លើស​ពី​កម្រិត​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់តែ​បាន​រស់នៅ​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​នាំ​អ្នក​ចូល​ទៅ​ដល់​កម្រិត​ដែល​ស៊ីជម្រៅ​មួយ​ទៀត​នៃ​ជីវិត​ដែល​លើស​ពី​កម្រិត​ដ...

ប្រយោគ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ The Art of Talking to Yourself ដោយ Vironika Tugaleva​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​អាហារ​ជំនួយ​ដល់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក​

 

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​អាហារ​ជំនួយ​ដល់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក<...

ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លារបស់ទស្សនវិទូ​អង់គ្លេស Alan Watts ដកស្រង់ពីសៀវភៅ The Way of Zen​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​ត្រូវបាន​ដកស្រង់​ច...

ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ការពិត​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​អ្នក​គួរ​ពិចារណា​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ការពិត​មួយ...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​សាប​គ្រាប់ពូជ​នៅ​ក្នុង​សួនច្បារ​នៃ​ការគិត​របស់​អ្នក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​សាប​គ្រាប់ពូជ​នៅ​ក្នុង...

ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​សៀវភៅ Conversations with God ដោយ​កវីនិពន្ធ​អាមេរិក Neale Donald Walsch​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​ត្រូវបាន​ដក...

សម្ដីដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​រំញោច​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការគិត​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​មាន​កន្លង​មក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដីដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​រំញោច​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការគិត​របស...

សុភាសិត​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​ក្រេប​យក​គតិបណ្ឌិត​ពី​ជាតិសាសន៍​ទាំងនេះ​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​ក្រេប​យក​គតិបណ្ឌិត​ពី​ជាតិសា...

អាន​​នាំ​ឲ្យ​មាន​ចំណេះ ហើយ​ចំណេះដឹង​គឺ​ជា​លុយ​ថ្មី!​

“ពេញ​មួយ​ឆាក​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​នេះ ខ្ញុំ​មិន​ដែល​ឃើញ​​មនុស្ស​​ឆ្លាត​ពូកែ​ណា​ម្នាក់​ (មនុស្ស​ដែល​មាន​ចំណេះដឹង​​ទូលំទូលាយ​) ដែល​មិន​អាន​សៀវភៅ​​នោះ​ទេ។ គឺ...

X
5s