ប្រទេសទាំង៨ ដែលពិបាកចូលជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិ ជាងគេក្នុងពិភពលោក​មនុស្សមួយចំនួនចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះពិតជាពិបាកណាស់ ដោយប្រទេសខ្លះមានការរៀបចំប្រៀបដូចជាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋពេញច្បាប់។ នេះជាប្រទេសទាំង៨ដែលចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិពិតជាពិបាក៖

១) ប្រទេសវ៉ាទីកង់

Citizen

ជាមួយនឹងអ្នកស្រុករស់នៅ ៨០០នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋ៤៥០នាក់  ទីក្រុងវ៉ាទីកង់ជាប្រទេសមួយដែលតូចនៅលើផែនដី ដែលមានគោលការណ៍ចូលជាសញ្ញាតិដែលពិបាកជាងគេ។

នេះបើយោងតាមបណ្ណាល័យសភា (Library of Congres)អ្នកអាចក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធបានថា ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះ ឬអ្នកជាតំណាងអ្នកការទូត The Holy See ឬត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រទេសវ៉ាទីកង់ ដោយសារតែអ្នកមានឈ្មោះផ្លូវការ ឬត្រុវចូលក្នុងព្រះវិហារកាតូលិកដើម្បីអោយគេជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិ និងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសបាន។

២) ប្រទេសលិកតិនស្តាញ

Citizen

ប្រទេសលិកតិនស្តាញជាប្រទេសមួយតូច ហើយជាប្រទេសដែលមានភ្នំនៅចន្លោះប្រទេសអូទ្រីស និងប្រទេសស្វីល ដែលមានចំនួនប្រជាជនក្រោម ៤០ ០០០នាក់។ 

ប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេស អ្នកត្រូវតែរស់នៅប្រទេសនេះយ៉ាងហោចណាស់៣០ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀបការជាមួយពលរដ្ឋលិកតិនស្តាញនេះ និងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច៥ឆ្នាំកំឡុងពេលដែលគេរៀបការ។

៣) ប្រទេសប៊ូតង់

Citizen

ប៉ូតង់គឺជាប្រទេសដាច់ស្រយាលមួយ ដោយប្រទេសមួយនេះមិនបើកចំហការធ្វើទេសចររហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៧៤ ហើយមានការត្រួតពិនិត្រតឹងតែងទៅលើការចូលមកក្នុងប្រទេសនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ 

ដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិ ឪពុកម្ដាយត្រូវតែជាជនជាតិនេះ  ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានតែឪពុកឬម្ដាយ អ្នកត្រូវសុំចុះឈ្មោះចូលជាសញ្ញាតិក្រោយពីរស់នៅក្នុងប្រទេសប៊ូតង់បន្ទាប់ពីអ្នករស់នៅ

សម្រាក់អ្នកដែលមិនមានឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល អ្នកត្រូវការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីរស់នៅទីនោះបាន២០ឆ្នាំ រហូតទាល់តែអ្នកគោរពតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសនេះ។ បើទោះបីជាអ្នកត្រូវតាមការទាមទារហើយក៏ដោយ អ្នកអាចនឹងត្រូវគេដកសិទ្ធចេញបានដែរ។ 

៤) ប្រទេសកាតា

Citizens

ប្រសិនបើឪពុករបស់អ្នកមិនមែនជាជនជាតិកាតា នោះអ្នកក៏មិនអាចក្លាយជាជនជាតិកាតាដែរ បើទោះបីជាអ្នកមានម្តាយជាជនជាតិនេះក៏ដោយ នេះបើយោងតាមកាសែតដូហា(Doha News)។

 ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកស្រុកស្របច្បាប់នៃប្រទេសកាតាសម្រាប់ការរស់នៅអស់រយ:ពេល២៥ឆ្នាំដោយមិនចាក់ចេញពីប្រទេសនេះរយៈពេល២ខែ អ្នកអាចស្នើសុំចូលជាសញ្ជាតិនេះបាន។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាតាទទួលប្រជាជនបរទេសតែ៥០នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ។ 

៥) ប្រទេសអេមីរ៉ាត អារ៉ាបរួម

Citizens

ប្រទេសអេមីរ៉ាត អារ៉ាបរួម អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកអាចក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិម្នាក់បាន ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងអេមីរ៉ាតអស់រយ:ពេល៣០ឆ្នាំ។

ច្បាប់នៃសហព័ន្ធទាំង ១៧ (Federal Law No. 17) បង្ហាញថា ប្រសិនអ្នកជាពលរដ្ឋអារ៉ាបដែលមកពីអូម៉ង់, កាតា, ឬក៏បារ៉ែន អ្នកអាចក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិបន្ទាប់ពីរយ:ពេល៣ឆ្នាំនៃការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះ។ ហើយចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតគឺមានសិទ្ធិក្លាយជាពលរដ្ឋពេញលេញសម្រាប់រយ:ពេល៧ឆ្នាំនៃការតាំងទីលំនៅ នៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាត អារ៉ាបរួម។

ថ្មីៗនេះ ស្រ្តីសញ្ញាតិប្រទេសនេះដែលរៀបការជាមួយជនបរទេស មិនអាចផ្ដល់សញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនទៅកាន់កូនបានឡើយ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ UN។ ក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ២០១១ កូនរបស់ពួកគេអាចស្នើសុំចូលសញ្ជាតិនេះទាល់តែពួកគេអាយុ១៨ឆ្នាំ

៦) ប្រទេសកូវ៉ែត

Citizens

នេះបើយោងតាមច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាតិឆ្នាំ១៩៩៩ (Nationality Law of 1999)បន្ទាប់ពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ែតរយ:ពេល២០ឆ្នាំ និង១៥ឆ្នាំនៃប្រជាជនប្រទេសអារ៉ាបផ្សេងទៀត អ្នកអាចត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធជាសញ្ញាតិកូវ៉ែត។

បើយោងតាមច្បាប់សញ្ជាតិ (Nationality Law) ដែលចែងថាប្រពន្ធរបស់បុរសដែលជាជនជាតិកូវ៉ែតអាចទទួលបានសញ្ញាតិនេះបន្ទាប់ពីរៀបការបានរយៈពេល ១៥ឆ្នាំ។

៧) ប្រទេសស្វីស

Citizens

ដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានដោយក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ១០ឆ្នាំ នឹងត្រូវមានការអនុញ្ញាតការងារណាមួយដែលគេហៅថា C permit។ 

C permit ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកអាចរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសនេះ ទាមទាររយៈពេល៥ឆ្នាំជាពលរដ្ឋរបស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសសម្រាប់ជនជាតិអ៊ឹរ៉ុប សញ្ជាតិអាមេរិក កាណាដា។ ហើយតម្រូអោយមានទីលំនៅបន្តរយ:ពេល៥ឆ្នាំសម្រាប់ជនជាតិនៃសហគមន៍អឺរ៉ុប ក៏ដូចជាប្រជាជនដែលមកពីបណ្តាសមាគមន៍ពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប, ពលរដ្ឋអាមេរិក, ហើយនិងពលរដ្ឋកាណាដា។ មនុស្សផ្សេងទៀតត្រូវមានដូចនោះទើបមានសិទ្ធិទទួលបាន។

៨) ប្រទេសចិន

Citizens

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាតិនៃប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតចិន (Nationality Law of the People's Republic of China) អនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសក្លាយជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ មានសាច់ឈាម ឬសាច់ញ្ញាតិជាពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិន ឬក៏មានហេតុផលស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសាច់ឈាមដែលរស់នៅប្រទេសចិន អ្នកអាចនឹងលំបាកខ្លាំងក្នុងការក្លាយជាជនជាតិចិន៕

 

ដោយ៖ ជា ធារិទ្ធ

ប្រភព៖ www.businessinsider.com