វៀតណាមគ្រោងនឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេស ១៨ លាននាក់ ឆ្នាំនេះ​



ការឆ្លងឆ្នាំថ្មីខិតជិតមកដល់ ប្រទេសវៀតណាមបាននឹងកំពុងរៀបចំប្រទេសរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អរៀបរយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំនួន ១៨ លាននាក់។

យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនបរទេសដែលមកទស្សនា ប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១១ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន ១៦,៣ លាននាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតពោលគឺកើនឡើង ១៥,៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ឆ្នាំ២០១៨។ 

ប្រទេសចិននៅតែជាប្រភពធំបំផុតនៃភ្ញៀវទេសចរ ដោយច្រើនជាង ៥ លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះគឺកើនឡើង ១៥% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹងជាង ៣០% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសទាំងអស់។ រដ្ឋបាលទេសចរណ៍ជាតិរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺកើនឡើងពី ១០ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ១៥,៦ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០១៨ ។

ប្រទេសវៀតណាមក៏បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណាត់ថ្នាក់នៃការប្រកួតប្រជែងផ្នែកទេសចរណ៍ដែរ ដោយបានឈានដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៦៣ ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីចំនួន ១៤០ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រកួតប្រជែងទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំដោយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៩។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងការព្យាករណ៍ភៀវទេសចរណ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ២០១៩-២០២៣ របស់សមាគមទេសចរណ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក(PATA) បាននិយាយថា”ខ្លួនបានព្យាករណ៍ថាប្រទេសវៀតណាមនឹងនាំមុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាក់ទងនឹងកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខ”៕

ដោយ៖ ជា ធារិទ្ធ

X
5s