សុភាសិត​របស់​អង់គ្លេស​ចំនួន​១៣​ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​បាន​ស្រង់​យក​គតិបណ្ឌិត​របស់​ជាតិសាសន៍​នេះ​ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​របស់​អង់គ្លេស​ចំនួន​១៣​ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​បាន​ស្រង់​យក​គតិបណ្ឌិត​របស់​ជាតិសាសន៍​នេះ៖

 1. «ច្បាប់​គឺជា​អ្វី​ដែល​ប្រើប្រាស់​លុយ​អស់​ច្រើន។»
 2. «អ្នក​អាច​នាំ​សេះ​ទៅ​កាន់​ទឹក​តែ​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើឲ្យ​វា​ផឹក​បាន​ឡើយ។»
 3. «វិទ្យាសាស្ត្រ​ច្រើន ទុក្ខ​សោកសៅ​ច្រើន។»
 4. «តើ​មាន​បទឧក្រិដ្ឋ​អ្វី​ទៅ​ដែល​ធំ​ជាង​បាត់បង់​ពេលវេលា​ទៀត
 5. «គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ដែល​អាច​សម្ដែង​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ល្ងង់ខ្លៅ​បាន​ល្អ​ដូច​មនុស្ស​មាន​បញ្ញា​នោះ​ឡើយ។»
 6. «បុគ្គល​ដែល​គ្មាន​កំហុស​គឺជា​បុគ្គល​ដែល​មិន​មាន​ជីវិត។»
 7. «គ្រប់​ពពក​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​មាន​ខ្សែ​ឆ្នូត​ពណ៌​មាស។»
 8. «លុយ​ច្រើន កង្វល់​ច្រើន។»
 9. «បទពិសោធន៍​គឺជា​មាតា​នៃ​បញ្ញាញាណ។»
 10.  «សាច់​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​គឺជា​ថ្នាំពុល​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត។»
 11. «របស់​ដែល​ល្អ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​គឺ​មិន​មាន​ការ​បង់​ថ្លៃ​ឡើយ។»
 12. «សិល្បៈ​ដែល​ល្អ​បំផុត​បិទបាំង​សិល្បៈ។»
 13. «គ្មាន​បុគ្គល​ណា​ដែល​អាច​រិះគន់​ឬ​មាក់ងាយ​នរណា​ម្នាក់​ប្រកប​ដោយ​ភាព​យុត្តិធម៌​បាន​ឡើយ ព្រោះ​ថា​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​យល់​ពី​ម្នាក់​ទៀត​បាន​ពិត​ប្រាកដ​ឡើយ។»

  អត្ថបទទាក់ទង៖ សុភាសិត​ចំនួន​១២​ឃ្លា​ពី​ជុំវិញ​ប្រទេស ដែល​មាន​តម្លៃ​នឹង​យក​ទៅ​គិត​ពិចារណា​

ដោយ៖​ ស្រីពៅ

X
5s