សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន៨ ពី​បុគ្គល​ដែល​បាន​រស់នៅ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញា​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន៨ ពី​បុគ្គល​ដែល​បាន​រស់នៅ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញា:

 

១) «ពិភពលោក​ទាំងមូល​គឺជា​អភិនីហារ​ដែល​កើតឡើង​បន្តបន្ទាប់​គ្នា ប៉ុន្តែ​ពួកយើង​បាន​ក្លាយ​ជា​សាំុ​នឹង​ពួកវា​ខ្លាំង​ពេក​រហូត​ទាល់តែ​យើង​បាន​ហៅ​ពួកវា​ថា​ជា​រឿង​ធម្មតា។» Hans Christian Andersen

 

២) «ខ្ញុំ​បាន​រក​ឃើញ​ថា​ខ្ញុំ​មាន​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​និយាយ​កាន់តែ​តិច​ទៅៗ រហូត​ទាល់តែ​ចុងក្រោយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ក្លាយ​ជា​ស្ងៀមស្ងាត់ ហើយ​ចាប់ផ្ដើម​ស្ដាប់។ ​នៅ​ក្នុង​ភាព​ស្ងៀមស្ងាត់នោះ​ខ្ញុំ​រក​ឃើញ​នូវ​សំឡេង​នៃ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។» Soren Kierkegaard

 

៣) «ទម្រង់​ដែល​សម្បូរ​ជាងគេ​បំផុត​នៃ​ភាព​សោកសៅ​គឺជា​ការ​មិន​ក្លាយ​ជា​ខ្លួនឯង។» Soren Kierkegaard

 

៤) «ធ្វើ​វា​ឬ​មិន​ធ្វើ​វា អ្នក​នឹង​មាន​វិប្បដិសារី​ទាំងពីរ។» Soren Kierkegaard

 

៥) «គ្រប់គ្នា​គឺជា​អ្នកដទៃ ហើយ​មិនមាន​នរណា​ម្នាក់​នោះ​ឡើយ​ដែល​ជា​ខ្លួនឯង។» Martin Heidegger

 

៦) «គិត ​គឺជា​ការ​ឃុំឃាំង​ខ្លួនឯង​ជាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​គិត​មួយ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃមួយ​នៅ​ជាប់​គាំង​ដូច​នឹង​ដួង​តារា​មួយ​នៅ​ក្នុង​វេហា​របស់​ពិភពលោក​យ៉ាង​ដូច្នោះ។» Martin Heidegger

 

៧) «សោកនាដកម្ម​ពិតប្រាកដ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​មិនមែន​ជា​ការ​ទាស់ទែង​គ្នា​រវាង​ត្រូវ​និង​ខុស​នោះ​ឡើយ។ ពួកវា​គឺជា​ការ​ទាស់ទែង​គ្នា​រវាង​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ចំនួន​ពីរ។» Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

៨) «ខ្ញុំ​មាន​ភាព​ក្លាហាន​សម្រាប់​ការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​យល់ច្រឡំ។» Georg Wilhelm Friedrich Hegel

ដោយ៖ ស្រីពៅ

អត្ថបទទាក់ទង៖ សម្ដីដកស្រង់ចំនួន១០ឃ្លា របស់ Adyashanti ដែល​ជា​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្តវិញ្ញាណ​និង​ជា​ម្ចាស់​សៀវភៅ The End of Your World​

X
5s